Gebiedsvisie Hellevoetsluis Zuidoost

Op 18 april 2019 heeft de gemeenteraad de gebiedsvisie Hellevoetsluis Zuidoost vastgesteld. Op 25 mei 2021 stemde het college in met het plan van aanpak voor een onderzoek naar alternatieven voor de huidige ontsluiting van het vrachtverkeer van Farm Frites. Op deze pagina vindt u hierover meer informatie.

In 2019 stelde de gemeenteraad een gebiedsvisie vast voor het gebied Hellevoetsluis Zuidoost (globaal gezien het gebied tussen de Kooistee/Kickersbloem en Oudenhoorn). Ook de ontsluiting van Farm Frites kwam in die visie aan bod, bij velen beter bekend als de Patatweg. Doel daarvan was ervoor te zorgen dat het vrachtverkeer van Farm Frites niet langer door de woonwijken van Hellevoetsluis zou rijden. In de gebiedsvisie werden verschillende varianten voor die weg genoemd. De gemeenteraad besloot dat er verder onderzoek nodig was naar alternatieven voor de aan- en afvoer van Farm Frites. Niet alleen de genoemde varianten, maar ook andere mogelijkheden moesten onderzocht worden. Dat gaat nu gebeuren, door het bureau Royal Haskoning DHV (RHDHV). Het college van B&W heeft ingestemd met het plan van aanpak voor dit onderzoek. U vindt de link naar dit plan van aanpak wat verder naar onderen op deze pagina. 

Stap 1: Enquête

De eerste stap in het onderzoek is een enquête over de ervaringen van inwoners met de huidige route(s) door Hellevoetsluis. Iedere inwoner van de gemeente Hellevoetsluis kan deze enquête invullen. De enquête wordt uitgevoerd door onderzoeksbureau Citisens. Het kost u 5 tot 10 minuten om de vragen te beantwoorden. De enquête kan ingevuld worden tot en met 11 juli.

Klik hier om de enquête in te vullen over de ervaringen met de huidige route(s) van het vrachtverkeer van Farm Frites. 

Vervolgtraject: na de zomervakantie

Na de zomer gaat RHDHV aan de slag met de verdere uitvoering van het plan van aanpak. Er komen klankbordgroepen en informatiebijeenkomsten op verschillende momenten.

Plan van aanpak

Via onderstaande link kunt u het plan van aanpak voor het onderzoek naar alternatieven voor de huidige ontsluiting van het vrachtverkeer van Farm Frites downloaden. 

Download het plan van aanpak voor het onderzoek naar alternatieven voor de huidige ontsluiting van het vrachtverkeer van Farm Frites. 

Gebiedsvisie Hellevoetsluis Zuidoost

Via onderstaande link kunt het definitieve document van de gebiedsvisie Hellevoetsluis Zuidoost downloaden, zoals deze op 18 april is vastgesteld door de gemeenteraad van Hellevoetsluis. 

Download de Gebiedsvisie Hellevoetsluis Zuidoost, pdf 12,3 mB

 

Kunt u een pdf-document niet gebruiken omdat het niet toegankelijk is? Neem dan contact met ons op via telefoonnummer 14 0181