Zoekresultaten

1009 resultaten voor ‘’

 • Politie

  Vierentwintig uur per dag en 365 dagen per jaar is de politie eenheid Rotterdam met ruim 5000 medewerkers voor u en uw veiligheid aan het werk. Zowel op straat als achter de schermen, al dan niet in uniform. Op deze pagina vindt u meer informatie over de openingstijden van het politiebureau in Hellevoetsluis, aangifte doen en andere zaken.

 • Gehandicaptenparkeerplaats

  Bent u langdurig ziek of gehandicapt, ervaart u problemen bij het lopen en maakt u gebruik van een auto? Dan kunt u mogelijk in aanmerking komen voor een gehandicaptenparkeerplaats.

 • Waar kan ik subsidie voor aanvragen?

  De gemeente heeft jaarlijks een bepaald bedrag beschikbaar om subsidies te verstrekken. U kunt alleen subsidie aanvragen voor activiteiten die binnen bepaalde 'beleidsterreinen' vallen. Deze beleidsterreinen vindt u hier.

 • Voedselbank

  Op deze pagina vindt u meer informatie over de voedselbank in Hellevoetsluis.

 • Waar kan ik terecht voor zorg, ondersteuning of hulp in Hellevoetsluis?

  Voor hulp en ondersteuning bij opvoeden en opgroeien, hulp bij het huishouden en Wmo-taken kunt u terecht bij de gemeente. De hulp en ondersteuning die u krijgt is dicht bij huis georganiseerd. Maar hoe werkt dit precies?

 • Mantelzorgwaardering

  De gemeente Hellevoetsluis wil mantelzorgers bedanken voor de zorg die zij aan naasten verlenen. Dit doet zij in de vorm van het verstrekken van de 'Mantelzorgpas Voorne'.

 • Mantelzorg

  Een mantelzorger zorgt voor een langere tijd voor een familielid, partner, vriend of buur. Het kan zijn dat het geven van deze zorg te zwaar wordt. Als mantelzorger kunt u dan (tijdelijk) ondersteuning krijgen. Daardoor kunt u de zorg beter volhouden. Lees op deze pagina meer over de mogelijkheden.

 • Welstand

  U moet een welstandsadvies aanvragen als u een omgevingsvergunning voor het bouwen nodig heeft. Uw bouwplannen moeten namelijk aan de welstandseisen voldoen

 • Urgentie aanvragen

  Als u denkt dat u vanwege een persoonlijke noodsituatie niet meer in uw huidige woning kunt blijven wonen, komt u misschien in aanmerking voor een urgentieverklaring.

 • Afvalkalender

  Hier vindt u op basis van uw postcode de afvalkalender (pdf) voor uw buurt.

 • Bestemmingsplan Centrum

  Hier kunt u de documenten behorend bij het bestemmingsplan Centrum raadplegen.

 • Starterslening

  Voor starters op de woningmarkt is het de afgelopen jaren moeilijker geworden om een woning te kopen. Met een starterslening kunnen kopers een financieel steuntje in de rug krijgen en wordt het kopen van een woning voor meer mensen bereikbaar.

 • Buurtpreventie en buurtbemiddeling

  Buurtpreventie is een vorm van informele sociale controle door en voor bewoners. Bij Buurtbemiddeling treden getrainde vrijwilligers bemiddelend op bij conflicten tussen buren.

 • Schulddienstverlening

  Veel mensen hebben wel eens een schuld bij familie of bij de bank. Maar als u schulden heeft die zo hoog zijn dat u in de problemen komt met uw betalingen heeft u misschien een problematische schuld. Een schuld is problematisch als uw schuldeisers willen dat u per maand meer aflost dan u kunt missen en dit niet aan willen passen. Om u te ondersteunen om uit de schulden te komen en blijven, biedt de gemeente Integrale Schulddienstverlening aan. Dit betekent dat we met u gaan kijken naar een oplossing voor de schulden en voor de oorzaak van de schulden.

 • Wmo

  Heeft u om welke reden dan ook moeite met zelfstandig wonen, het voeren van het huishouden of ‘meedoen’ in de samenleving, dan kunt u een beroep doen op de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).

 • Gladheid

  Sneeuw en vorst kunnen mooie winterse beelden oproepen, maar leiden vaak ook tot overlast in het verkeer. Op deze pagina vindt u alle informatie over het strooien bij gladheid in Hellevoetsluis.

 • Buurtaanpak Koele Nacht (afgerond)

 • Bewijs van in leven zijn

  Het bewijs van in leven zijn, ook wel attestatie de vita, is een uittreksel uit de Basisregistratie personen (BRP) dat dient als bewijs dat u op de datum van afgifte van dit document in leven bent.

 • Openbaar vervoer

  In Hellevoetsluis rijden bussen van Connexxion. Plan uw reis via 9292.nl

 • Wet voorkeursrecht gemeenten

 • Wet op het voortgezet onderwijs

 • Verduurzaming bedrijven

  De gemeente wil bedrijven stimuleren om te verduurzamen. Dit door middel van het aanbieden van duurzaamheidsscans en een duurzaamheidslening. Lees meer hierover op deze pagina.

 • Verslag bewonersavond gebiedsvisie 6 maart 2019

  pdf, 112kB

  In dit pdf-document vindt u het verslag van de informatiebijeenkomst over de gebiedsvisie Hellevoetsluis Zuidoost, van 6 maart 2019.

 • Woonkostentoeslag

  Is uw inkomen plotseling veel lager? Kunt u daardoor uw huur of uw hypotheek niet meer betalen? Dan kunt u hiervoor tijdelijk een toeslag aanvragen om het tekort voor uw woonkosten mee aan te vullen. Deze toeslag noemen we woonkostentoeslag. 

 • Bijlage 28 Aanvullende berekeningen beoogd bouwplan terrein Vermaat

  09 oktober 2018, pdf, 195kB
 • Participatiefonds

  Heeft u weinig geld te besteden omdat u een laag inkomen heeft? Dan kunt u in aanmerking komen voor het Participatiefonds. Het Participatiefonds is een vergoeding voor de kosten van bijvoorbeeld contributie voor sporten of andere leuke activiteiten, een cursus of een dagje uit.

 • Bijlage 1

  05 juni 2019, pdf, 5MB
 • Bijlagen toelichting_Bijlage 1 Toelichting staat van Bedrijfsactiviteiten

  09 oktober 2018, pdf, 131kB
 • Raadsbesluit Buitengebied

  15 februari 2013, pdf, 29kB
 • Ontwerp bestemmingsplan Den Bonsen Hoek

  De gemeente Hellevoetsluis staat voor een nieuwe actualisatieronde van haar bestemmingsplannen. De plannen die in de vorige ronde als eerste zijn geactualiseerd komen daarbij als eerste aan bod. Zo is een deel van deze plannen nog niet digitaal raadpleegbaar. Het voorliggende bestemmingsplan Den Bonsen Hoek vormt het eerste plan dat binnen deze nieuwe actualisatieronde wordt geactualiseerd.

 • Vergaderschema 2020

  19 februari 2020, pdf, 338kB
 • Aanmeldnotitie vormvrije m.e.r.-beoordeling Molendijk 62.docx

  09 maart 2020, pdf, 1MB
 • Haringvlietweg_ontwerp_4

  31 juli 2018, pdf, 12MB
 • Wet bescherming persoonsgegevens

 • Kaart 1 BP Recreatie

  07 oktober 2015, pdf, 820kB
 • Helius nummer 5, oktober 2019

  31 oktober 2019, pdf, 1MB

  Hier kunt u als pdf-document de editie van het gemeentelijk informatieblad Helius van oktober 2019 downloaden. Helius is een gemeentelijk informatieblad dat 6x per jaar verschijnt, met achtergrondinformatie en artikelen over onderwerpen die te maken hebben met de gemeente Hellevoetsluis.

 • Helius 1, maart 2020

  09 maart 2020, pdf, 1MB

  U kunt hier als pdf-bestand de editie van Helius, maart 2020 downloaden.

 • Afval Scheidingswijzer gemeente Hellevoetsluis

  pdf, 485kB
 • Helius nummer 4, september 2019

  07 november 2019, pdf, 8MB

  U kunt hier als pdf-document de editie van Helius (september 2019) downloaden.

 • Nieuws

 • Jaarverslag leerplicht 2018-2019

  10 maart 2020, pdf, 7MB
 • Besluit loonkostensubsidie Participatiewet

 • 17-010-140_Overzichtskaart vervanging wijk Leendert-A0

  pdf, 883kB
 • Kaart 2

  pdf, 1MB
 • Bestemmingsplan Ikkerseweg

  Burgemeester en wethouders van Hellevoetsluis maken overeenkomstig het bepaalde in artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat de gemeenteraad op 13 december 2018 heeft besloten het bestemmingsplan ‘Ikkerseweg 2’ (NL.IMRO.0530.BPManege2017-vg01) gewijzigd vast te stellen.

 • Bijlage 11 MER rapp incl aerius

  29 oktober 2019, pdf, 619kB
 • Wet veiligheidsregio's

 • Buurtaanpak Bloemen- en Plantenbuurt Oost

 • Garantstelling

  Als iemand die in het buitenland woont bij u op bezoek wil komen, dan heeft deze persoon voor het verkrijgen van een visum een 'bewijs van garantstelling' (en/of particuliere logiesverstrekking) nodig.

 • Bodembeheernota

  pdf, 19MB

Verfijn uw zoekopdracht

Zoek binnen

Publicatiedatum

Sorteren op

Resultaten per pagina