Nieuwsbrief Kickersbloem 3, september 2021

Dit is de eerste digitale nieuwsbrief over de ontwikkeling van het bedrijventerrein Kickersbloem 3 in Hellevoetsluis. Graag willen we u regelmatiger bijpraten over wat er speelt. Circa vier keer per jaar brengen we daarom een digitale nieuwsbrief uit. Leuk dat u zich hiervoor heeft ingeschreven! Het is altijd mogelijk om u weer uit te schrijven, via de link die u onder iedere nieuwsbrief vindt. De formele informatie over vergunningen en dergelijke vindt u niet in deze nieuwsbrief. Houd daarvoor de gemeenteberichten in Groot Hellevoet in de gaten, of kijk op www.officielebekendmakingen.nl .

kaartje fasering

Het gaat goed met de verkoop

Buiten ziet het er nog leeg uit, wordt regelmatig gezegd over Kickersbloem 3. Dat wil niet zeggen dat dit zo blijft. Op het bedrijventerrein is momenteel een groot deel van de kavels op fase 1 en 2 (zie het kaartje voor de fasering) in onderhandeling of reeds in verkoop. Partijen die zich melden bij de gemeente en Kickersvoet zitten met name in de logistiek, detailhandel, food en middelzware bedrijvigheid. Ook is er belangstelling bij een initiatiefnemer om in verband met het experiment voor legale teelt van cannabis een locatie te openen op Kickersbloem 3.

Er wordt gewerkt aan de kavels van Delta Development Group!

De voorbereidingen voor de bouw op de reeds verkochte kavels zijn van start gegaan. Voor de kavels van Delta Development wordt momenteel de grond voorbelast en worden de kavels bouwrijp gemaakt. Op het kaartje is met een rode stippellijn (over fase 1 en 2)  aangegeven om welke locatie het gaat. Dura Vermeer voert de werkzaamheden uit. Dit duurt waarschijnlijk tot en met mei van dit jaar.

Wilt u weten welke kavels er vrij en verkocht zijn?

Op de website www.kickersbloem3.nl kunt u een kavelkaart vinden. Daarop staat precies aangegeven welke kavels verkocht, gereserveerd of beschikbaar zijn. 

Werkzaamheden aan en bij de weg

Niet alleen de kavels van de bedrijven op Kickersbloem 3 moeten klaargemaakt worden voor de bouw. Ook wordt er gewerkt aan de weg, en aan het groen.

Verbreding Ravenseweg

Naast de werkzaamheden op het bedrijventerrein is de gemeente bezig met de voorbereidingen voor het verbreden van de Ravenseweg. Ook komt er een  losliggend fietspad. Het betreft het deel van de Ravenseweg tussen de entree van het bedrijventerrein tot en met de kruising van de Ravenseweg/Carrouselweg.

Aanplant bomen Voltaweg

Afgelopen februari/maart zijn de bomen geplant aan de hoofdontsluitingsweg van het bedrijventerrein: de Voltaweg. Groenzorgbedrijf Verheij heeft de aanplant verzorgd. Door de aanplant van de bomen is een groot deel van het bouwrijp maken van het bedrijventerrein afgerond. 

Arbeidsmigrantenhotel van Redwater

Een hotel voor arbeidsmigranten op Kickersbloem 3

Een concreet onderwerp waarover we u willen informeren, is een specifieke ontwikkeling op het bedrijventerrein, namelijk huisvesting voor arbeidsmigranten, in de vorm van een hotel met faciliteiten. Dit is een plan dat uitgevoerd kan worden binnen het bestaande bestemmingsplan. Het hotel komt te liggen op een kavel in fase 1 van het bedrijventerrein. Op het kaartje is de locatie aangegeven met een blauwe ster.
De initiatiefnemer van dit plan wil een hotel ontwikkelen dat ruimte biedt aan 700 arbeidsmigranten. Ook wordt er ruimte geboden aan spoedzoekers (mensen die dringend op zoek zijn naar een woning). Mensen mogen maximaal zes maanden verblijven in dit hotel. Het hotel krijgt zowel binnen als buiten de nodige recreatiemogelijkheden. Ook is een vergadercentrum voorzien en maakt een winkel onderdeel uit van het plan. De afbeelding hieronder is een impressiebeeld van het plan.

Het college van B&W heeft positief gereageerd op het plan. Het biedt arbeidsmigranten een goede, menswaardige woon- en leefomgeving met voldoende ontspanningsmogelijkheden. Pluspunt is dat het hotel ook ruimte biedt aan spoedzoekers. Door arbeidsmigranten te huisvesten op Kickersbloem 3, is er een alternatief voor het huisvesten van arbeidsmigranten in woonwijken. Zo kan de druk op de reguliere woningvoorraad op termijn verlicht worden. Woningen in de woonwijken die momenteel bewoond worden door arbeidsmigranten kunnen uiteindelijk weer naar woningzoekenden, bijvoorbeeld starters op de woningmarkt.  
Zodra de initiatiefnemer de aanvraag voor de omgevingsvergunning indient, is er ruimte voor wettelijke inspraak op dit plan. 
Er is nog een tweede initiatiefnemer met een plan voor een hotel voor arbeidsmigranten op Kickersbloem 3. Dit initiatief bevindt zich echter nog in een minder vergevorderd stadium.