Het gaat goed met de verkoop

Buiten ziet het er nog leeg uit, wordt regelmatig gezegd over Kickersbloem 3. Dat wil niet zeggen dat dit zo blijft. Op het bedrijventerrein is momenteel een groot deel van de kavels op fase 1 en 2 (zie het kaartje voor de fasering) in onderhandeling of reeds in verkoop. Partijen die zich melden bij de gemeente en Kickersvoet zitten met name in de logistiek, detailhandel, food en middelzware bedrijvigheid. Ook is er belangstelling bij een initiatiefnemer om in verband met het experiment voor legale teelt van cannabis een locatie te openen op Kickersbloem 3.

Er wordt gewerkt aan de kavels van Delta Development Group!

De voorbereidingen voor de bouw op de reeds verkochte kavels zijn van start gegaan. Voor de kavels van Delta Development wordt momenteel de grond voorbelast en worden de kavels bouwrijp gemaakt. Op het kaartje is met een rode stippellijn (over fase 1 en 2)  aangegeven om welke locatie het gaat. Dura Vermeer voert de werkzaamheden uit. Dit duurt waarschijnlijk tot en met mei van dit jaar.

Wilt u weten welke kavels er vrij en verkocht zijn?

Op de website www.kickersbloem3.nl kunt u een kavelkaart vinden. Daarop staat precies aangegeven welke kavels verkocht, gereserveerd of beschikbaar zijn.