Een hotel voor arbeidsmigranten op Kickersbloem 3

Een concreet onderwerp waarover we u willen informeren, is een specifieke ontwikkeling op het bedrijventerrein, namelijk huisvesting voor arbeidsmigranten, in de vorm van een hotel met faciliteiten. Dit is een plan dat uitgevoerd kan worden binnen het bestaande bestemmingsplan. Het hotel komt te liggen op een kavel in fase 1 van het bedrijventerrein. Op het kaartje is de locatie aangegeven met een blauwe ster.

De initiatiefnemer van dit plan wil een hotel ontwikkelen dat ruimte biedt aan 700 arbeidsmigranten. Ook wordt er ruimte geboden aan spoedzoekers (mensen die dringend op zoek zijn naar een woning). Mensen mogen maximaal zes maanden verblijven in dit hotel. Het hotel krijgt zowel binnen als buiten de nodige recreatiemogelijkheden. Ook is een vergadercentrum voorzien en maakt een winkel onderdeel uit van het plan. De afbeelding hieronder is een impressiebeeld van het plan.

Het college van B&W heeft positief gereageerd op het plan. Het biedt arbeidsmigranten een goede, menswaardige woon- en leefomgeving met voldoende ontspanningsmogelijkheden. Pluspunt is dat het hotel ook ruimte biedt aan spoedzoekers. Door arbeidsmigranten te huisvesten op Kickersbloem 3, is er een alternatief voor het huisvesten van arbeidsmigranten in woonwijken. Zo kan de druk op de reguliere woningvoorraad op termijn verlicht worden. Woningen in de woonwijken die momenteel bewoond worden door arbeidsmigranten kunnen uiteindelijk weer naar woningzoekenden, bijvoorbeeld starters op de woningmarkt.  
Zodra de initiatiefnemer de aanvraag voor de omgevingsvergunning indient, is er ruimte voor wettelijke inspraak op dit plan. 
Er is nog een tweede initiatiefnemer met een plan voor een hotel voor arbeidsmigranten op Kickersbloem 3. Dit initiatief bevindt zich echter nog in een minder vergevorderd stadium. 

Arbeidsmigrantenhotel van Redwater