Werkzaamheden en verkoop

Er vinden momenteel allerlei werkzaamheden plaats op het bedrijventerrein, door bedrijven die gestart zijn met voorbereidingen of met de bouw van hun pand. Ook heeft de gemeente inmiddels de laatste civiele werkzaamheden afgerond: de wegen, het groen, bruggen en grondwallen zijn voor de eerste twee fasen van het bedrijventerrein zijn aangelegd. 
De verkoop verloopt zeer voorspoedig. Er zijn nog maar enkele kavels beschikbaar, en over die kavels is de gemeente ook in gesprek met initiatiefnemers. 

Luchtfoto Kickersbloem 3