Vrachtwagen parkeren

We willen als gemeente de vrachtwagenparkeerplaatsen uit de woonwijken van Hellevoetsluis weghalen. Deze bevinden zich nu aan de Gorslaan en bij het Schelpenpad. Er is geld beschikbaar gesteld door de gemeenteraad om dit te realiseren. Dit sluit aan op de wens om waar mogelijk minder vrachtverkeer door de woonkernen te laten rijden. We onderzoeken momenteel de mogelijkheden om het vrachtwagen parkeren voorlopig te verplaatsen naar fase 4 van Kickersbloem 3. Zodra hierover meer duidelijkheid is, informeren wij u hierover.