Oostelijke randweg

Zodra de eerste drie fasen van Kickersbloem 3 verkocht zijn, moeten we aan de slag met de ontwikkeling van een oostelijke randweg, als verbinding tussen Kickersbloem 3 en de N57. Dit is de afspraak die is vastgelegd in het exploitatieplan voor het bedrijventerrein. En op dat punt zijn we inmiddels ongeveer aanbeland. Ondernemers die grond hebben gekocht op Kickersbloem 3 betalen al vanaf de aankoop van hun grond mee aan de aanleg van deze randweg. De oostelijke randweg is belangrijk voor een goede bereikbaarheid van het bedrijventerrein en van Hellevoetsluis. De eerste stap is een tracéstudie over hoe deze weg precies zou moeten lopen. Een aantal jaren geleden is er wel een globaal tracé ingetekend, maar hier laten we opnieuw naar kijken. Een extern bureau verkent momenteel de mogelijkheden voor de gemeente. Daarbij wordt onderzocht wat goed is vanuit inpassing in de omgeving, verkeersoogpunt, planning en ook financieel gezien.