Geactualiseerd beeldkwaliteitsplan vastgesteld

In de afgelopen periode is gewerkt aan een actualisatie van het beeldkwaliteitsplan voor Kickersbloem 3. Dat was nodig, omdat het met het oude plan moeilijk was om maatwerk toe te passen. Nu is die ruimte er wel. Het plan is na een inspraakperiode op 21 september vastgesteld door de gemeenteraad. Een beeldkwaliteitsplan beschrijft de beeldbepalende spelregels voor de bebouwing en de buitenruimte op Kickersbloem 3. Denk hierbij onder andere aan afstanden van de gevels tot de erfgrens, erfafscheidingen en kavelpaspoorten. Het beeldkwaliteitsplan geeft hierover aanbevelingen en richtlijnen voor initiatiefnemers. Het beeldkwaliteitsplan gaat niet over bouwhoogtes en bouwoppervlaktes; dat soort zaken wordt vastgelegd in het bestemmingsplan, en dat is niet gewijzigd. Klik hier om het beeldkwaliteitsplan Kickersbloem 3 te bekijken