Fase 4 van Kickersbloem 3

In de vorige nieuwsbrief schreven we dat voor fase 4 van Kickersbloem 3 nog geen bestemmingsplan is gemaakt, en dat daar dus ook nog geen grond kan worden verkocht. Nu de eerste drie fasen bijna verkocht zijn, richten we onze blik ook op de vierde fase. In de eerste drie fasen hebben we een aantal zeer grote kavels uitgegeven aan logistieke bedrijven. In overleg met de provincie, MRDH (metropoolregio Rotterdam Den Haag), Havenbedrijf en de DCMR (Milieudienst Rijnmond) denken we na over een andere invulling voor fase 4. Daarbij is de gedachte om kleinere kavels te verkopen, die ontwikkelruimte bieden aan lokale en regionale ondernemers die op zoek zijn naar nieuwe bedrijfsruimte. De gesprekken en onderzoeken die hierover plaatsvinden zijn nog in de beginfase. We komen er bij u op terug zodra we een stap verder zijn.