Wietexperiment: locatie voor legale teelt op Kickersbloem 3

Eerder informeerden wij de omgeving in een brief erover dat een ondernemer een locatie voor legale wietteelt op Kickersbloem 3 wil openen. De initiatiefnemer heeft met Kickersvoet een optieovereenkomst gesloten voor de gronden langs de grondwal aan de Ravenseweg. Zoals u mogelijk al heeft gemerkt worden er momenteel heiwerkzaamheden uitgevoerd. Bij de uitwerking van dit plan is met grote nadruk gekeken naar de veiligheid van het bedrijf en de omgeving.