Plannen voor Fase 3

In onze brief naar de omgeving uit het najaar van 2021 vertelden we dat Kickersvoet al haar grond op fase 3 van Kickersbloem 3 verkocht heeft aan een ontwikkelaar. De plannen van deze ontwikkelaar zijn intussen ver gevorderd. Er is een partij die hier op korte termijn wil beginnen met het realiseren van een logistieke hal. Deze plannen passen binnen de kaders van het bestemmingsplan, het stedenbouwkundig plan en het beeldkwaliteitsplan. De verwachting is dat de ontwikkelaar begin juli een aanvraag omgevingsvergunning voor dit plan zal indienen.