Financiën

In de media verschenen berichten over een schuld van 40 miljoen euro voor Kickersbloem 3. Daarmee kan het beeld ontstaan dat de gemeente Hellevoetsluis grote financiële problemen heeft door Kickersbloem 3. En dat inwoners dit in de portemonnee gaan voelen. Bij het noemen van dit bedrag werd waarschijnlijk de boekwaarde van het bedrijventerrein bedoeld. Dat geeft echter geen compleet beeld. Dit laat namelijk alleen de kosten en opbrengsten zien van dit moment. In de beginjaren van een project zijn de te maken kosten hoog, denk bijvoorbeeld aan de aanleg van de leidingen en wegen, die al eerder aangelegd worden. De opbrengsten lopen op naarmate de grond verkocht wordt. Dat is de fase waarin we nu zitten. De kosten komen dus voor de baten en om dit te overbruggen heeft de gemeente een lening. Deze wordt afgelost uit de opbrengsten van grondverkoop. Voor een reëel financieel beeld kijken we daarom naar de eindsituatie, waarin alle kosten en opbrengsten zijn verwerkt. Dat eindsaldo weten we niet zeker en schatten we in, dat is onder andere afhankelijk van de grondprijs. We rekenen voorzichtig, en dan komen we uit op een tekort van 4,3 miljoen euro. Daar is in de begroting van de gemeente al rekening mee gehouden. Overigens zou het ook zo kunnen zijn dat het tekort kleiner is, of dat er zelfs een positief eindsaldo is. Dat heeft te maken met de grondprijs. Die heeft zich in de afgelopen tijd positief ontwikkeld. In onze schattingen zijn we echter voorzichtig, en daarom houden we in onze begroting dus nog rekening met een tekort van 4,3 miljoen aan het eind van het project.