Delta Development

Delta Development heeft eind vorig jaar een omgevingsvergunning gekregen voor het tweede gebouw van hun logistieke park. Tezamen met de al eerder ontvangen vergunning is de planning dat Delta Development medio juni/juli zal beginnen met de werkzaamheden in de bodem. 
Naast de bouwvoorbereidingen in de bodem is de gemeente begonnen met de voorbereiding tot verbreden van de groenwal aan de zijde van de Watermanseweg. Hier zal een ontwerp voor worden gemaakt waar nog meer ruimte is voor bomen, maar ook voor struinpaden die gebruikt kunnen worden door werknemers en omwonenden van Kickersbloem3.
Namens de gemeente heeft Verboon Maasland medio april de bouwrijp werkzaamheden voor de wegen rondom Delta Development afgerond Hiermee zijn de grootschalige voorbereidingswerkzaamheden voor de wegen en bruggen op fase 1 en 2 afgerond.