Waar kan ik terecht voor zorg, ondersteuning of hulp in Hellevoetsluis?

Voor hulp en ondersteuning bij opvoeden en opgroeien, hulp bij het huishouden en Wmo-taken kunt u terecht bij de gemeente. De hulp en ondersteuning die u krijgt is dicht bij huis georganiseerd. Maar hoe werkt dit precies?

Voor volwassenen

Wie het thuis niet meer alleen redt, kan van de gemeente hulp op maat krijgen. Het gaat om bijvoorbeeld het organiseren van individuele en groepsbegeleiding, dagbesteding (eventueel inclusief vervoer), kortdurend verblijf, beschermd wonen en een klein deel van de persoonlijke verzorging. Het doel is dat inwoners (met een lichamelijke, verstandelijke of psychische beperking) dankzij ondersteuning op maat, langer zelfstandig kunnen blijven wonen en langer meedoen in de samenleving.

Met vragen over geld, werk, relatie, huwelijk, verlies, rouw, ruzie en geweld kunt u terecht bij het Algemeen Maatschappelijk Werk van Kwadraad. Dit kan door te bellen naar 088 900 4000 of kijk op www.kwadraad.nl. Over problemen die niet door Kwadraad opgelost kunnen worden, kunt u contact opnemen met de gemeente Hellevoetsluis. Dit kan door te bellen naar 14 0181 of door het meldingsformulier Wmo in te vullen. Het WIZ-loket heeft telefonisch spreekuur van 9.00 tot 11.00 uur. Kunt u dit pdf-formulier niet gebruiken omdat het niet toegankelijk is? Neem dan contact met ons op via telefoonnummer 14 0181.

Maakt u zich zorgen over iemand in uw buurt? Of heeft u het idee dat iemand zorg nodig heeft, maar niet om hulp vraagt? Denk hierbij aan mensen met psychische problemen, mensen met een verslaving of mensen die in een in een sociaal isolement lijken te zitten. U kunt de gemeente hiervan op de hoogte brengen, dit kan via 14 0181 of stuur een e-mail naar gemeente@hellevoetsluis.nl. De gemeente bekijkt de situatie en kan indien nodig passende hulp bieden.

Voor ouders met kinderen tot achttien jaar

De gemeente is verantwoordelijk voor alle hulp, zorg en ondersteuning aan kinderen, jongeren en hun ouders. Het gaat om jeugd- en opvoedhulp, jeugdbescherming, jeugdreclassering, hulp aan kinderen met psychische problemen of een verstandelijke beperking en begeleiding en verzorging van jeugd met een lichamelijke beperking. Als ouder heeft u de volgende keuzes:
•    met vragen over opvoeden en opgroeien kunt u terecht bij het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG). Het CJG is gevestigd aan Vliet 2 en is te bereiken via telefoonnummer 010 – 20 10 110. Op www.cjgvoorne.nl vindt u meer informatie;
•    met vragen over school en het gedrag van uw kind kunt u contact opnemen met de schoolmaatschappelijk werker. Elke school heeft een schoolmaatschappelijk werker van Kwadraad. Hoe u in contact komt met deze medewerkers vindt u in de schoolgids of op de website van de school van uw kind;
•    met zorgvragen of overige vragen kunt u contact opnemen met de gemeente Hellevoetsluis. Dat kan door te bellen naar 14 0181.

Twijfelt u? Neem dan contact op met de jeugdconsulenten van de gemeente Hellevoetsluis via 14 0181. Het WIZ-loket heeft telefonisch spreekuur van 9.00 tot 11.00 uur.

Sociaal domein gemeente Hellevoetsluis

De gemeente Hellevoetsluis vindt het belangrijk dat iedereen zo lang en zo goed mogelijk mee blijft doen in de samenleving. Inwoners die dat nodig hebben, kunnen van de gemeente hulp, zorg en ondersteuning krijgen. Bijvoorbeeld mensen met een lichamelijke, verstandelijke of psychische beperking. Dankzij ondersteuning op maat, georganiseerd dicht bij huis in de wijken en buurten, kunnen zij langer zelfstandig blijven wonen en langer meedoen in de samenleving. Eigen kracht is hierbij het uitgangspunt. De gemeente vindt het belangrijk dat inwoners zelf meedenken en oplossingen voor problemen zoeken. Wij verwachten dat inwoners in de eigen omgeving ondersteuning vragen, bij huisgenoten, familieleden of bij vrienden of kennissen. Als het niet lukt om het probleem met hulp binnen het eigen netwerk, met vrijwilligers of professionele zorgaanbieders op te lossen, kunnen inwoners bij de gemeente terecht voor ondersteuning. Samen met de inwoner zoekt de gemeente een passende oplossing.