Wmo

Heeft u om welke reden dan ook moeite met zelfstandig wonen, het voeren van het huishouden of ‘meedoen’ in de samenleving, dan kunt u een beroep doen op de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).

U kunt hiervoor terecht bij het WIZ-loket van de gemeente. De medewerkers van dit loket geven informatie en adviseren u over de mogelijke oplossingen. Als u niet in staat bent om naar de gemeente te komen, bezoekt een medewerker van het WMO-loket u aan huis. In een persoonlijk gesprek bij u thuis kijken we samen met u naar uw hulpvraag en zoeken naar een passende oplossing. Daarbij wordt rekening gehouden met wat u zelf nog kunt en wat familie, vrienden en buurtgenoten voor u kunnen betekenen.

U kunt een gesprek aanvragen door het Wmo-meldingsformulier in te vullen en op te sturen naar of af te geven bij het WIZ-loket, Oostzanddijk 28, 3221 AL Hellevoetsluis.

Meldingsformulier WMO downloaden

Cliëntondersteuning

U kunt iemand uit uw omgeving vragen om bij dit gesprek aanwezig te zijn om u te ondersteunen. Ook kunt u ter ondersteuning gebruik maken van zogeheten ‘onafhankelijke (cliënt)ondersteuning’.

Zorgkosten terug via Belastingdienst

Leven met een ziekte of beperking brengt extra kosten met zich mee. Bijvoorbeeld voor zorg, vervoer, hulpmiddelen of extra gezinshulp.Die kosten zijn voor een deel nog steeds aftrekbaar via de belasting. De website Meerkosten.nl legt heel precies uit hoe dat moet. Daarnaast geeft de website ook informatie over andere regelingen die het inkomen extra ondersteunen. Kijk voor meer informatie op www.meerkosten.nl.

Vragen

Met vragen kunt u contact opnemen met de gemeente 14 0181, e-mail: gemeente@hellevoetsluis.nl of het WIZ loket bij de gemeente Hellevoetsluis of gemeente Westvoorne.