Persoonsgebonden budget (pgb) voor volwassenen

Als u recht heeft op hulp via de Wmo en u wilt die hulp graag zelf inkopen, dan kunt u hiervoor een persoonlijk budget (pgb) vragen. De hulp die u inkoopt, moet wel voldoen aan de regels die de gemeente voor die hulp stelt.

Wanneer u een pgb kunt aanvragen

 • U heeft speciale hulp nodig. De aanbieders van de gemeente bieden deze hulp niet.
 • U heeft hulp nodig op bijzondere tijden. De aanbieders van de gemeente kunnen op die tijden de hulp niet goed inplannen.
 • U moet hulp krijgen van een vaste hulpverlener.
 • U kiest liever zelf uw aanbieder. U maakt met deze aanbieder zelf afspraken over de kosten en de kwaliteit.

Hoe u een pgb aanvraagt

 • U doet een Wmo-aanvraag. Bij de aanvraag geeft u aan dat u een pgb wilt.
 • U schrijft een pgb-plan en levert dit in bij de gemeente. In dit plan schrijft u:
  • Waarom u een pgb wilt
  • Hoe u de juiste kwaliteit krijgt van de gekozen aanbieder
 • De gemeente beoordeelt uw pgb-plan. We letten erop of u goed met het pgb kunt omgaan. En of de aanbieder de juiste kwaliteit levert.
 • Als de gemeente u geen pgb geeft, kunt u nog wel hulp krijgen van een van de aanbieders van de gemeente (Zorg in Natura).

Tip: Iemand anders kan samen met u bekijken of het pgb goed bij u past. Kijk voor meer informatie op de pagina Cliëntondersteuning.

Betalen met uw pgb

 • Als u een pgb krijgt, stort de gemeente dat bedrag op een bankrekening bij de Sociale Verzekeringsbank (SVB).
 • U stuurt het contract dat u met uw aanbieder heeft gesloten naar de SVB.
 • U stuurt alle rekeningen van uw hulp naar de SVB.
 • De SVB betaalt de aanbieder wat u heeft afgesproken.
 • U betaalt ook een eigen bijdrage. Dit mag u niet betalen van het pgb.

Hoogte van het pgb

De hoogte van het pgb hangt af van het soort hulp dat u krijgt:

 • Krijgt u een pgb voor huishoudelijke ondersteuning of begeleiding? Dan wordt de hoogte van het bedrag dat u krijgt bepaald door het soort aanbieder waarvoor u kiest.
  • Kiest u voor een professionele aanbieder? Dan past de hoogte van het bedrag bij de kosten voor deze hulp.
  • Krijgt u hulp van iemand uit uw netwerk? Dan is dat een vorm van mantelzorg. De gemeente betaalt dan een vergoeding voor de kosten.
 • Krijgt u een pgb voor bijvoorbeeld een rolstoel of een aanpassing aan uw woning? Dan past de hoogte van het bedrag dat u krijgt bij de waarde van het product als de gemeente dit voor u koopt.

Meer informatie

 • Gaat het om hulp voor iemand die nog niet volwassen is? Kijk dan op de pagina pgb voor jeugd.
 • Wilt u hulp bij de aanvraag of het maken van een pgb-plan? Kijk dan op de website van Per Saldo.
 • Wilt u meer weten over een pgb? Bel dan het WIZ-loket via 14 0181. Dit kan op maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 11.00 uur. U kunt ook langskomen tussen 8.30 en 16.30 uur. Ons adres is Oostzanddijk 28.