Persoonsgebonden budget (pgb) voor volwassenen

Als u geïndiceerd bent voor een voorziening en u heeft de wens om die voorziening zelf in te kopen dan kunt u hiervoor een persoonlijk budget (pgb) vragen. Datgeen wat u voor het pgb inkoopt moet echter wel volledig voldoen aan de criteria die de gemeente aan de geïndiceerde voorziening heeft gesteld. De gemeente controleert dit.

U krijgt een pgb als:
- u speciale hulp nodig heeft die niet geleverd wordt door een van de aanbieders van de gemeente; 
- u hulp nodig heeft op bijzondere tijden die de aanbieders van de gemeente niet goed kunnen inplannen;
- u hulp moet krijgen van een vaste hulpverlener;
- u liever zelf uw aanbieder uitkiest en daarmee afspraken over de kosten en de kwaliteit maakt. 

Zo werkt het

Een pgb voor een volwassenen geeft de gemeente vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Daarom moet u eerst een Wmo aanvraag doen via het Meldingsformulier Wmo of met een medewerker van het WIZ-loket. Bij de aanvraag geeft u aan dat u een pgb wilt. Vervolgens levert u ook een schriftelijk pgb-plan in bij de gemeente. Hierin schrijft u op waarom u een pgb wilt en hoe u de juiste kwaliteit krijgt van uw gekozen aanbieder. De gemeente bekijkt vervolgens het plan. Daarbij letten we op of u goed met het pgb kunt omgaan en of de aanbieder de juiste kwaliteit levert. Wijzen we uw aanvraag voor een pgb af? Dan kunt u nog wel hulp krijgen van een aanbieder van de gemeente (Zorg in Natura). 

Als we u het pgb geven stort de gemeente het bedrag op een bankrekening bij de Sociale Verzekeringsbank (SVB). U stuurt alle overzichten van de kosten naar de SVB. De SVB betaalt dan aan de aanbieder wat u heeft afgesproken. Hiervoor moet u het contract dat u heeft afgesloten met een aanbieder opsturen naar de SVB. Ook als u een pgb krijgt betaalt u een eigen bijdrage. U mag de eigen bijdrage niet betalen van het pgb.

Hoogte pgb

Krijgt u een pgb voor huishoudelijke ondersteuning of begeleiding? Dan wordt de hoogte van het bedrag dat u krijgt bepaald door het soort aanbieder waarvoor u kiest. Kiest u voor een professionele aanbieder? Dan is het bedrag dat u krijgt  hoger dan wanneer u voor iemand kiest uit uw eigen netwerk. Dat komt doordat een professionele aanbieder meer kosten heeft. Bovendien zien we hulp door iemand uit uw netwerk als mantelzorg. Hiervoor betaalt de gemeente een vergoeding voor de kosten in plaats van loon.
Krijgt u een pgb voor bijvoorbeeld een rolstoel of een aanpassing aan uw woning? Dan is het bedrag dat u krijgt vergelijkbaar met de waarde van het product als de gemeente dit voor u koopt.

Cliëntondersteuning

Het kan verstandig zijn om hulp te vragen van een onafhankelijke cliëntondersteuner die met u bekijkt of het pgb goed bij uw past. Hij of zij kan ook met u kijken of u de taken die horen bij een pgb goed kunt uitvoeren. Hoe u gratis onafhankelijke cliëntondersteuning aanvraagt leest u op de pagina cliëntondersteuning.

Meer informatie

Op zoek naar informatie over het pgb voor jeugd? Kijk dan op de pagina pgb voor jeugd. Meer weten over een pgb? Neem dan contact op de gemeente via 14 0181. Het WIZ-loket is tussen 9.00 uur en 11.00 uur telefonisch bereikbaar. U kunt ook langskomen bij het WIZ-loket, Oostzanddijk 28. Het WIZ-loket is elke werkdag geopend tussen 8.30 uur en 16.30 uur. Wilt u hulp bij de aanvraag of het pgb-plan? Kijk dan op de website van Per Saldo.