Logeren (kortdurend verblijf)

Een mantelzorger heeft ook tijd voor zichzelf nodig. Degene voor wie de mantelzorger zorgt, kan dan voor een korte tijd in een zorginstelling blijven. Het lijkt op logeren. Bijvoorbeeld wanneer de mantelzorger vakantie heeft. We noemen dit ook wel respijtzorg. Sommige zorgverzekeraars vergoeden dit. Vraag dit bij de verzekering van de persoon waar u voor zorgt.

Meer informatie

In de infographic Respijtzorg dementie Voorne-Putten Rozenburg (pdf, 487 kB) vindt u voorbeelden van wat er kan. Kunt u het pdf-bestand niet gebruiken omdat het niet toegankelijk is? Neem dan contact met ons op via 14 0181. Geef zo duidelijk mogelijk aan om welk document het gaat.

Wilt u meer weten over dit onderwerp? Bel dan het WIZ-loket via 14 0181. Dit kan op maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 11.00 uur. U kunt ook langskomen tussen 8.30 en 16.30 uur. Ons adres is Oostzanddijk 28.