Ondersteuning door vrijwilligers

Hulp door vrijwilligers is verkrijgbaar in de vorm van zogeheten kortdurende oppas- of inspringhulp. Bij deze vorm van respijtzorg neemt een speciaal opgeleide vrijwilliger even de zorg van de mantelzorger over, zodat die even om een boodschap kan of iets voor zichzelf kan doen. Voor deze vorm van respijtzorg is geen indicatie nodig. Kijk voor meer informatie over MEE Mantelzorg op www.meemantelzorg.nl

Meer informatie

Wilt u meer weten over dit onderwerp? Bel dan naar het WIZ-loket via het telefoonnummer 14 0181. Het loket is op werkdagen tussen 9.00 en 11.00 uur telefonisch bereikbaar. Langskomen mag natuurlijk ook en kan tussen 08.30 en 16.30 uur (Oostzanddijk 28).