Mantelzorgwaardering – omdat u ertoe doet!

Mantelzorgers zijn onmisbaar bij de zorg voor hun naasten. Die zorg wordt vaak gezien als iets wat je ‘gewoon’ voor de ander over hebt, maar zo gewoon is dat niet. Mantelzorger zijn is vaak zwaar en de gemeente heeft grote waardering voor de zorg die zij bieden. Naast ondersteuningsmogelijkheden biedt de gemeente Hellevoetsluis de mantelzorgers van Hellevoeters daarom een blijk van waardering. Die waardering is een jaarlijks bedrag van € 100,- die zij vrij kunnen besteden. Bijvoorbeeld om iets leuks mee te doen of iets voor zichzelf te kopen.

Kom ik in aanmerking voor de mantelzorgwaardering?

U komt voor de mantelzorgwaardering in aanmerking als u minimaal 3 maanden 8 uur per week mantelzorg biedt en de zorgbehoevende ingeschreven staat in Hellevoetsluis.

Waar kan ik voor de mantelzorgwaardering terecht?

U kunt als mantelzorger een aanvraag indienen voor een mantelzorgwaardering bij stichting MEE. U kunt het aanvraagformulier vinden op de website van stichting MEE. Ook kunt u telefonisch contact opnemen of een mail sturen om een aanvraagformulier via mail of per post te krijgen.

Contactgegevens Stichting MEE
0181-333507
waarderingvp2021@meeplus.nl

De mantelzorgpas Voorne vervalt

Tot en met 2020 werd de mantelzorgwaardering toegekend in de vorm van een mantelzorgpas. Een mantelzorger die drie maanden aaneengesloten minimaal 8 uur per week voor een naaste zorgde, kreeg € 100,- op de mantelzorgpas en dit bedrag kon besteed worden bij aangesloten ondernemers. Mantelzorgers konden hier ieder jaar een aanvraag voor indienen via de website.

De pas is per 2021 vervangen door het geldbedrag. 
Heeft u nog een mantelzorgpas? Dan krijgt u een brief van Groupcard, de organisatie die de mantelzorgpas voor de gemeenten verzorgde. In die brief wordt uitgelegd hoe u het geld nog kunt besteden. In ieder geval kunt u het bedrag van die pas nog tot 1 september 2021 besteden bij de aangesloten winkels. Heeft u het bedrag van uw pas op 1 september nog niet opgemaakt? Dan kunt u het restbedrag op uw rekening laten storten Wel wordt er € 7,50 ingehouden voor administratiekosten. 

Dag van de Mantelzorg

Op 10 november is het ieder jaar de ‘Dag van de Mantelzorg’. Op die dag worden overal in Nederland mantelzorgers in het zonnetje gezet. Wij doen dit ook in Hellevoetsluis. Tijdens de Dag van de Mantelzorg gaan mantelzorgers uit onze gemeente een dag samen op pad. Kijk voor meer informatie op de website van SBO Hellevoetsluis.