Eigen bijdrage voor de Wmo

Krijgt u of een ander lid van uw gezin hulp of een hulpmiddel van de gemeente vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)? Dan betaalt u hiervoor mogelijk een eigen bijdrage. Met de eigen bijdrage betaalt u een deel van de kosten voor de hulp of het hulpmiddel. De eigen bijdrage betaalt u aan het Centraal Administratie Kantoor (CAK).

Voorwaarden

De eigen bijdrage wordt berekend door het CAK. Voor elke situatie geldt een maximum bedrag, ook al heeft u meerder vormen van Wmo-hulp. Dat betekent dat er vooral wordt gekeken naar wat u kunt betalen (draagkracht). Daarnaast is de eigen bijdrage nooit meer dan de werkelijke kosten voor de gemeente. Het CAK berekent eerst uw maximale periodebijdrage. Dat is het bedrag dat u maximaal per vier weken betaalt. U betaalt voor uw Wmo-hulp nooit meer dan het maximale bedrag dat het CAK heeft berekend. Minder kan wel. Nadat u de hulp heeft ontvangen, berekent het CAK de werkelijk te betalen eigen bijdrage.

Er zijn drie verschillende situaties mogelijk:

  • Heeft u een vermogen en inkomen dat valt binnen de 110% norm? Dan betaalt u automatisch geen eigen bijdrage. De medewerkers van het WIZ-loket kunnen u hier meer over vertellen;
  • Heeft u een hoger vermogen en/of inkomen? En is de Wmo-hulp duurder dan het maximale bedrag dat het CAK voor u heeft berekend? Dan betaalt u alleen het maximale bedrag;
  • Heeft u een hoger vermogen en/of inkomen? En is de Wmo-hulp goedkoper dan het maximale bedrag dat het CAK voor u heeft berekend? Dan betaalt u alleen de kosten van de geleverde Wmo-hulp.

Wanneer betaal ik geen eigen bijdrage Wmo?

U betaalt niet altijd een eigen bijdrage voor hulp of een hulpmiddel vanuit de Wmo:

  • voor een rolstoel die speciaal aangemeten is om te gebruiken in uw dagelijkse leven betaalt u geen eigen bijdrage;
  • wanneer u geen vermogen heeft en een gezinsinkomen tot 110% van de bijstandsnorm heeft, dan betaalt u geen eigen bijdrage. Deze kosten betaalt de gemeente dan voor u;
  • wanneer u ook hulp krijgt vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz) en daar een eigen bijdrage voor betaalt, hoeft u die niet te betalen voor hulp vanuit de Wmo. Zo voorkomen we dat er een stapeling van eigen bijdragen optreedt.

Aanvragen

U heeft zelf niets te doen. De gemeente meldt u aan bij het CAK en geeft door welke hulp u ontvangt. U krijgt van het CAK bericht over uw maximale bijdrage per vier weken.  Als u een eigen bijdrage aan het CAK moet betalen krijgt u hiervoor automatisch eens per vier weken een rekening thuisgestuurd. Het duurt minstens acht weken voordat het CAK u de eerste rekening stuurt.

Meer informatie

Wilt u op basis van uw eigen inkomen en situatie weten wat u gaat betalen? Op www.hetcak.nl/rekenhulp vindt u hiervoor een eenvoudig rekenprogramma.