Hulp en ondersteuning

Persoonsgebonden budget, huiselijk geweld en kindermishandeling, Wmo, mantelzorg, hulp bij het huishouden, gehandicaptenparkeerplaats en -kaart

 • Mantelzorg

  Een mantelzorger zorgt voor een langere tijd voor een familielid, partner, vriend of buur. Het kan zijn dat het geven van deze zorg te zwaar wordt. Als mantelzorger kunt u dan (tijdelijk) ondersteuning krijgen. Daardoor kunt u de zorg beter volhouden. Lees op deze pagina meer over de mogelijkheden.

 • Persoonsgebonden budget (pgb) voor volwassenen

  Met een persoonsgebonden budget (pgb) kunt u zelf de hulp inkopen die u nodig heeft. U kiest dan een aanbieder waarmee u afspraken maakt in een contract. De gemeente kan een pgb voor volwassenen geven voor bijvoorbeeld huishoudelijke hulp, individuele begeleiding, een woningaanpassing of een rolstoel.

 • Huiselijk geweld en kindermishandeling

  13 oktober 2016
 • Wmo

  Heeft u om welke reden dan ook moeite met zelfstandig wonen, het voeren van het huishouden of ‘meedoen’ in de samenleving, dan kunt u een beroep doen op de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).

 • Hulp bij het huishouden

  Heeft u moeite met het bijhouden van uw huishouden? Dan kunt u contact opnemen met de gemeente. De medewerkers van het Werk Inkomen en Zorg (WIZ)-loket geven informatie en adviseren u over de oplossingen.

 • Gehandicaptenparkeerkaart

  Een gehandicaptenparkeerkaart is geen Wmo voorziening. U kunt echter wel via de gemeente een gehandicaptenparkeerkaart aanvragen.

 • Gehandicaptenparkeerplaats

  Als u gehandicapt bent, kunt u een gehandicaptenparkeerplaats aanvragen vlakbij uw huis. De gehandicaptenparkeerplaats is alleen voor uw eigen auto.

 • Eigen bijdrage voor de Wmo

  Krijgt u of een ander lid van uw gezin hulp of een hulpmiddel van de gemeente vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)? Dan betaalt u hiervoor mogelijk een eigen bijdrage. Met de eigen bijdrage betaalt u een deel van de kosten voor de hulp of het hulpmiddel. De eigen bijdrage betaalt u aan het Centraal Administratie Kantoor (CAK).

Uitgelicht