Hulp en ondersteuning

Op deze pagina vindt u informatie over persoonsgebonden budget, huiselijk geweld en kindermishandeling, Wmo, mantelzorg, hulp bij het huishouden en gehandicaptenparkeerplaats en -kaart

 • Mantelzorg

  Een mantelzorger is iemand die langere tijd zorgt voor een partner, familielid, vriend of buur. Het kan zijn dat deze zorg te zwaar wordt. U kunt dan (tijdelijk) ondersteuning krijgen. Waardoor u de zorg beter kunt volhouden. Lees op deze pagina meer over de mogelijkheden.

 • Persoonsgebonden budget (pgb) voor volwassenen

  Als u recht heeft op hulp via de Wmo en u wilt die hulp graag zelf inkopen, dan kunt u hiervoor een persoonlijk budget (pgb) vragen. De hulp die u inkoopt, moet wel voldoen aan de regels die de gemeente voor die hulp stelt.

 • Wmo

  Heeft u moeite met zelfstandig wonen, het voeren van het huishouden of meedoen in de samenleving? Dan kunt u hulp vragen bij de gemeente via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).

 • Hulp bij het huishouden

  Heeft u moeite met het bijhouden van uw huishouden? Dan kunt u hulp in het huishouden aanvragen bij de gemeente. U vraagt deze hulp aan via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).

 • Eigen bijdrage voor de Wmo

  Krijgt u of een ander lid van uw gezin hulp of een hulpmiddel van de gemeente vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)? Dan betaalt u hiervoor mogelijk een eigen bijdrage. Met de eigen bijdrage betaalt u een deel van de kosten voor de hulp of het hulpmiddel. De eigen bijdrage betaalt u aan het Centraal Administratie Kantoor (CAK).

 • Gehandicaptenparkeerkaart

  Bent u langdurig ziek of gehandicapt, kunt u niet of niet ver lopen en gebruikt u een auto? Dan kunt u een gehandicaptenparkeerkaart aanvragen. Met deze kaart mag u op algemene gehandicaptenparkeerplaatsen parkeren.

 • Gehandicaptenparkeerplaats

  Bent u langdurig ziek of gehandicapt, kunt u niet of niet ver lopen? En gebruikt u een auto, maar kunt u dicht bij uw huis of werk niet parkeren? Dan kunt u een gehandicaptenparkeerplaats aanvragen. Op die parkeerplaats mag dan alleen uw eigen auto staan.

 • Kindermishandeling en huiselijk geweld

  Hebt u een vermoeden dat in uw omgeving kindermishandeling of huiselijk geweld plaatsvindt? Neem dan contact op met Veilig Thuis.

 • Aanbieders huishoudelijke ondersteuning

  Als u zorg in natura krijgt, dan ontvangt u de ondersteuning van een zorgaanbieder die een contract heeft met de gemeente Hellevoetsluis. U kunt dan uit de volgende zorgaanbieders kiezen:

 • Aanbieders Wmo-ondersteuning

  Als u zorg in natura krijgt, dan ontvangt u de ondersteuning van een zorgaanbieder die een contract heeft met de gemeente Hellevoetsluis. U kunt dan uit de volgende zorgaanbieders kiezen: