Welzijnswerk

De gemeente vindt het belangrijk dat zij aan alle inwoners voorzieningen biedt die bijdragen aan het kunnen meedoen in de samenleving.

De ondersteuning is in toenemende mate wijkgericht en aansluitend op de wensen van inwoners. De welzijnspartijen ondersteunen de initiatieven van inwoners in de samenleving en stimuleren de zelfredzaamheid van inwoners(groepen).

De gemeente kent diverse mogelijkheden voor inwoners:

•    Algemeen welzijnswerk: Stichting Push 

U kunt bij het algemeen welzijnswerk terecht voor het opstarten van een bewonersinitiatief, ondersteuning bij uw welzijnswerk. Ook het Centrum Vrijwilligerswerk Hellevoetsluis valt onder Stichting Push. 

•    Dock Jongerenwerk 

U kunt bij het jongerenwerk terecht voor individuele ondersteuning van jongeren en voor groepsactiviteiten. Aandacht is er voor kwetsbare jongeren met informatie en advies of middels een begeleidingstraject. Ook is het jongerenwerk actief in de wijken van Hellevoetsluis. Het jongerenwerk beschikt over een locatie voor ontmoeting en andere activiteiten die opgezet worden samen met de jeugd.

•    Service Bureau Ouderen (SBO)

Het Service Bureau Ouderen biedt ondersteuning aan ouderen ten gunste van hun zelfredzaamheid. Ook is het SBO actief in de wijken van Hellevoetsluis.

Naast de belangrijke welzijnspartijen vallen onder het welzijn ook:
•    Buurthuis De Klinker
•    Buurthuis De Oude Woelhoek
•    Ontmoetingspunt De Kooistee
•    Ontmoetingspunt Hart van Hellevoet