Vrijwilligerswerk

Als u tijd over hebt en iets voor anderen wilt betekenen, kunt u vrijwilligerswerk gaan doen. U kunt hulp krijgen bij het vinden van vrijwilligerswerk. U bent automatisch verzekerd tijdens het vrijwilligerswerk.

Vrijwilligerswerk zoeken en vinden

Op de website fijnjetezien.nl vindt u een soort marktplaats voor vrijwilligerswerk. Mensen die hulp zoeken kunnen daar hun hulpvraag neerzetten. Als u vrijwilligerswerk wilt doen, kunt u in die lijst zoeken welk vrijwilligerswerk bij u past.

Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)

Soms heeft u een VOG nodig voor het vrijwilligerswerk. Voor sommige soorten vrijwilligerswerk kunt u gratis een VOG aanvragen:

  • Vrijwilligerswerk met minderjarigen en verstandelijk beperkten
  • Zorgvrijwilligers: dit zijn mensen die zorgen voor iemand waarmee ze geen persoonlijke relatie hebben.

U vraagt de gratis VOG aan via de organisatie voor wie u het vrijwilligerswerk uitvoert.

Voor ander vrijwilligerswerk is er geen gratis regeling. Vraag bij de organisatie waar u voor werkt of u een VOG nodig heeft en of u die via die organisatie kunt aanvragen.

Vrijwilligersverzekering

Met de vrijwilligersverzekering bent u tijdens uw werk als vrijwilliger verzekerd voor:

  • Ongevallen
  • Persoonlijke eigendommen
  • Aansprakelijkheid van de vrijwilligers
  • Aansprakelijkheid van de organisatie
  • Bestuurdersaansprakelijkheid
  • Rechtsbijstand

U hoeft zich niet aan te melden voor deze verzekering. U bent automatisch meeverzekerd. Op de website van Centraal Beheer vindt u meer informatie en het formulier om schade te melden. Stuur het ingevulde formulier naar de gemeente of mail het naar verzekeringen@hellevoetsluis.nl. Wij zorgen ervoor dat onze verzekeraar uw schade verder regelt.

Heeft u nog vragen? Bel dan 14 0181 of mail naar verzekeringen@hellevoetsluis.nl.