Samenleven (Welzijn)

Hier vindt u informatie over welzijnswerk, vrijwilligerswerk en eenzaamheid.

  • Welzijnswerk

    De gemeente helpt inwoners op verschillende manieren, zodat zij mee kunnen doen in de samenleving. U kunt daarvoor naar verschillende organisaties.

  • Vrijwilligerswerk

    Als u tijd over hebt en iets voor anderen wilt betekenen, kunt u vrijwilligerswerk gaan doen. U kunt hulp krijgen bij het vinden van vrijwilligerswerk. U bent automatisch verzekerd tijdens het vrijwilligerswerk.