Privacystatement Aanvraag gehandicaptenparkeerplaats

Rechten en plichten met betrekking tot het verwerken van persoonsgegevens

Verwerking van persoonsgegevens in het kader van:

Aanvraag gehandicaptenparkeerplaats

Naar aanleiding van een aanvraag gehandicaptenparkeerplaats toetsen wij of aan de voorwaarden voor toekenning wordt voldaan. Op het moment dat aan alle voorwaarden wordt voldaan wordt de aanvraag toegekend. 

Doel van de verwerking van persoonsgegevens is:

De gemeente verzamelt persoonsgegevens om uw aanvraag voor een gehandicaptenparkeerplaats te kunnen beoordelen en een besluit te nemen.  

Op grond waarvan we dit doen:

De verwerking van persoonsgegevens wordt gedaan in het kader van de uitvoering van het Besluit administratieve Bepalingen Wegverkeer.

Van wie registreren we persoonsgegevens:

We registreren persoonsgegevens van de aanvrager en de eventuele contactpersoon.   

Welke persoonsgegevens registreren we:

In het kader van uw aanvraag registreren wij uw persoonsgegevens. Het gaat, afhankelijk van uw specifieke situatie, om de volgende gegevens: 

  • Burgerservicenummer (BSN)
  • Naam, adres en woonplaats (NAW-gegevens)
  • Geboortedatum
  • Contactgegevens
  • Gegevens reeds verstrekte gehandicaptenparkeerkaart
  • Gegevens kentekenbewijs
  • Eventueel contactgegevens van uw contactpersoon

​​​​​​​Deze gegevens verstrekt u zelf aan de gemeente. 

Wij kunnen deze persoonsgegevens delen met:

De persoonsgegevens worden niet gedeeld met derden. 

Hoe lang we deze persoonsgegevens bewaren:

De persoonsgegevens worden tot 1 jaar na afloop van de geldigheid van de voorziening  bewaard. 

U heeft recht op inzage, correctie en vernietiging van uw persoonsgegevens in het dossier: 

U heeft recht op inzage van uw persoonsgegevens in het dossier. U kunt hiervoor schriftelijk contact opnemen met uw WMO consulent bij de gemeente. U dient daarbij duidelijk aan te geven welke gegevens u wilt inzien. 
U kunt uw gegevens in uw dossier laten aanpassen als blijkt dat de gegevens niet juist of niet volledig zijn. Daarnaast kunt u uw persoonsgegevens laten verwijderen als deze gegevens niet van belang/noodzakelijk zijn voor de toekenning.  Ook hiervoor kunt u contact opnemen met uw WMO consulent bij de gemeente.