Privacystatement afdeling Werk, Inkomen en Zorg van gemeente Hellevoetsluis

Als u een aanvraag doet bij de afdeling Werk, Inkomen en Zorg, vragen wij persoonsgegevens van u. Op deze pagina leggen we uit hoe we met uw persoonsgegevens omgaan en wat uw rechten zijn.

Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die informatie over een persoon bevatten en die terug te brengen zijn tot die persoon. Bijvoorbeeld een adres of Burgerservicenummer (BSN). Bijzondere persoonsgegevens zijn gegevens over iemands godsdienst of levensovertuiging, ras, politieke voorkeur, gezondheid, seksuele leven en het lidmaatschap van een vakvereniging. Met bijzondere persoonsgegevens zijn we extra voorzichtig. Het verwerken van persoonsgegevens mag alleen als deze nodig zijn om u goed te kunnen helpen. Met verwerken bedoelen we: verzamelen, opslaan, ordenen, bewaren, bijwerken en gebruiken.

Waarom verwerken wij persoonsgegevens?

Wij verwerken uw persoonsgegevens om uw vraag goed te kunnen beoordelen. Om te bepalen welke hulp de gemeente u kan bieden. Wij slaan uw gegevens op in een digitaal dossier. We bewaren dit dossier niet langer dan nodig is. Hoe lang de uw dossier bewaren, hangt af van uw vraag. Van uw vraag hangt af welke persoonsgegeven we nodig hebben. We verwerken altijd zo min mogelijk persoonsgegevens van u: alleen die gegevens die nodig zijn voor het verwerken van uw vraag. Wij gebruiken persoonsgegevens ook alleen voor het doel waarvoor we ze aan u gevraagd hebben. Om uw persoonsgegevens goed te beschermen, voeren we maatregelen door in de techniek en de organisatie. We volgen de kaders voor informatieveiligheid die de Vereniging van Nederlandse Gemeenten daarvoor geeft.

Toestemming

Soms is het voor het afhandelen van uw vraag voor ons nodig om gegevens over u op te vragen bij bijvoorbeeld een arts of andere hulpverlener. Wij vragen u dan altijd eerst of u dit goed vindt. Dit doen we ook als het voor het afhandelen van uw vraag nodig is om persoonsgegevens te delen met anderen. Bijvoorbeeld als we moeten overleggen met hulpverleners die u gaan helpen.

Uw rechten

Als wij uw persoonsgegevens verwerken, heeft u de volgende rechten:

  • Recht op inzage: u mag uw eigen dossier bekijken.
  • Recht op rectificatie: als uw gegevens onjuist of niet volledig in uw dossier staan, mag u deze laten aanpassen of aanvullen of mag u een eigen verklaring toevoegen.
  • Recht op vergetelheid: als uw persoonsgegevens onterecht in uw dossier staan, mag u deze laten verwijderen.

Verklaringen per vraag of melding

Hieronder vindt u voor de verschillende vragen en meldingen een privacyverklaring. In elke verklaring vindt u een uitleg van:

  • Het doel en de grondslag van de verwerking van persoonsgegevens.
  • Welke persoonsgegevens we bij deze vraag of melding verwerken.
  • Met wie we deze persoonsgegevens misschien delen.
  • Hoe lang we uw persoonsgegevens bewaren.
  • Hoe u uw rechten kunt gebruiken.

Verklaringen