Maatschappelijke opvang

Als u niet meer thuis kunt wonen en nergens heen kunt, kunt u naar Spijkenisse. Daar zijn opvangplekken voor verschillende doelgroepen.

Vrouwenopvang

Deze opvang van Enver is voor vrouwen die (met of zonder kind(eren)) gevlucht zijn uit een situatie die onveilig is. Bijvoorbeeld door huiselijk geweld. Vrouwen krijgen daar maximaal een jaar hulp bij:

 • het vinden van werk en een woning
 • het wegwerken van schulden
 • het leren van nieuwe dingen
 • het opvoeden van de kinderen

Daklozenopvang ‘De Boeg’

De Boeg is een 24-uurs opvang van het Leger des Heils voor alleenstaande dakloze volwassenen:

 • Mannen en vrouwen slapen in aparte ruimtes.
 • Er is 7 dagen per week 24 uur per dag hulp aanwezig.
 • Mensen kunnen er terecht met hun vragen.
 • Een persoonlijk begeleider helpt een cliënt van binnenkomst tot vertrek.
 • De Boeg helpt daklozen om goed terug te keren naar de samenleving.

Gezinsopvang ‘De Opstap’

De Opstap is een opvang van het Leger des Heils voor (gebroken) gezinnen die in een crisissituatie zitten en opvang en hulp nodig hebben.

 • Bijvoorbeeld door huisuitzetting, relatieproblemen, psychische problemen of financiële problemen.
 • Er is 7 dagen per week 24 uur per dag hulp aanwezig.
 • De Opstap helpt de cliënten om te herstellen en weer zelfstandig in de maatschappij te kunnen meedoen.

Jongerenopvang

Deze opvang van Enver is voor jongeren die om wat voor reden dan ook onderdak en hulp nodig hebben. In deze opvang krijgen jongeren hulp van maatschappelijk werk en groepswerkers.

Meer informatie

Heeft u opvang nodig? Bel dan de gemeente via 14 0181. Wij overleggen dan met gemeente Nissewaard of er plek is in de opvang.