Maatschappelijke opvang

Gemeente Nissewaard organiseert voor onze regio als centrumgemeente opvang voor diverse doelgroepen.

Deze doelgroepen zijn:

  • Vrouwenopvang (huiselijk geweld slachtoffers met hun kinderen) door Enver
  • Gezinsopvang 'De Opstap' (maatschappelijke opvang voor gezinnen met kinderen) door Leger des Heils
  • Maatschappelijke opvang ‘De Boeg’ (voor alleenstaande volwassenen, man/vrouw) door Leger des Heils
  • Jongerenopvang (voor jongeren) door Enver

Alle voorzieningen zijn gesitueerd in Spijkenisse.

Vrouwenopvang

De Vrouwenopvang wordt uitgevoerd door Enver. Er zijn 16 appartementen beschikbaar voor vrouwen die (met of zonder kind(eren)) gevlucht zijn uit een situatie die vaak gerelateerd is aan huiselijk geweld. Gedurende maximaal een jaar worden de  vrouwen begeleid bij het vinden van werk en huisvesting en bij het realiseren van persoonlijke toekomstwensen en leerdoelen. Eventuele problemen zoals schulden worden aangepakt. Ook is er woonbegeleiding, praktische hulp en eventueel ondersteuning bij de opvoeding van de kinderen.

Daklozenopvang ‘De Boeg’

De Boeg is een 24-uurs opvangvoorziening van het Leger des Heils voor volwassen, alleenstaande en dakloze hulpvragers van minimaal 18 jaar . Er zijn in totaal 12 stapelbedden met in totaal 24 bedden voor mannen en vrouwen in gescheiden ruimten. Daklozenopvang ‘De Boeg’ biedt tijdelijke opvang en begeleiding. Daarnaast biedt ‘De Boeg’  een plek waar mensen terecht kunnen met hun vragen. Bij Daklozenopvang ‘De Boeg’ is 7 dagen per week 24-uur per dag hulp aanwezig. Iedere cliënt heeft een persoonlijk begeleider die de cliënt begeleidt van binnenkomst tot vertrek. De begeleiding is gericht op een succesvolle terugkeer naar de (lokale) samenleving.

Gezinsopvang 'De Opstap'

Gezinsopvang 'De Opstap' is eveneens van het Leger des Heils. Het is bedoeld voor (gebroken) gezinnen die in een crisissituatie zitten en opvang en begeleiding nodig hebben. Een crisissituatie kan onder andere veroorzaakt worden door uithuiszetting, relatieproblemen, psychische problemen of financiële problemen. Gezinsopvang 'De Opstap' is 7 x 24 uur toegankelijk voor hulpvragers. Met iedere cliënt wordt een begeleidingsplan opgesteld. Het doel van de hulpverlening is om te komen tot voldoende herstel om weer zelfstandig in de maatschappij te kunnen functioneren.

Jongerenopvang

De Jongerenopvang wordt ook uitgevoerd door Enver. Er zijn 18 plaatsen beschikbaar voor jongeren die door uiteenlopende redenen die onderdak en ondersteuning nodig hebben.  Ondersteuning wordt hier geboden door een maatschappelijk werker en groepswerkers.

Contact

U kunt contact opnemen met de gemeente Hellevoetsluis, telefoonnummer 140181. De gemeente Hellevoetsluis neemt uw aanvraag in behandeling en verwijst u eventueel door naar de centrumgemeente Nissewaard. De toegang tot de Maatschappelijke Opvang wordt in deze regio namelijk georganiseerd door centrumgemeente Nissewaard.