Beschermd wonen

Beschermd wonen is bedoeld voor mensen met psychische of psychosociale problemen. Bijvoorbeeld een psychiatrische ziekte, autisme, ADHD of niet-aangeboren hersenletsel.

Ongeveer een derde van de bewoners gaat na één tot twee jaar op zichzelf wonen, eventueel met lichte begeleiding. Een groot deel van de mensen blijft lange tijd in de beschermde woonvorm wonen. U kunt ondersteuning aan huis krijgen, maar er zijn ook beschermde woonlocaties waar 24 uur per dag begeleiding aanwezig is. De begeleiders helpen bijvoorbeeld met het organiseren van het huishouden, de administratie of maken van een dagindeling. Een beschermende woonvorm biedt geen psychische behandeling. Daarvoor kan de huisarts of psychiater u een verwijzing geven.

U kunt contact opnemen met de gemeente Hellevoetsluis, telefoonnummer 140181. De gemeente neemt uw aanvraag in behandeling en verwijst u eventueel door naar de centrumgemeente Nissewaard. De toegang tot Beschermd Wonen is in deze regio namelijk georganiseerd door centrumgemeente Nissewaard. Op de website van de gemeente Nissewaard vindt u actuele informatie over Beschermd Wonen :www.nissewaard.nl/beschermdwonen.