Opvang en beschermd wonen

Hier vindt u informatie over crisisopvang, maatschappelijke opvang en beschermd wonen.

  • Crisisopvang

    De gemeente Hellevoetsluis kan u helpen tijdelijk onderdak en begeleiding te vinden in een crisissituatie.

  • Maatschappelijke opvang

    Als u niet meer thuis kunt wonen en nergens heen kunt, kunt u naar Spijkenisse. Daar zijn opvangplekken voor verschillende doelgroepen.

  • Beschermd wonen

    Beschermd wonen is bedoeld voor mensen met psychische of psychosociale problemen. Bijvoorbeeld een psychiatrische ziekte, autisme, ADHD of niet-aangeboren hersenletsel.