Informatie over het besluit en de locatie

Op deze pagina vindt u vragen en antwoorden over de manier waarop de noodopvang plaatsvindt en waarom we dit besluit hebben genomen.

opvanglocatieWaar komt de noodopvang?

Gemeente Hellevoetsluis heeft, in overleg met Brielle en Westvoorne, aangeboden om voor de drie gemeenten kortdurende opvang mogelijk te maken op een riviercruiseschip in de Koopvaardijhaven, ten hoogte van het Land van Paling. Op vrijdag 5 november is de MS De Willemstad aangekomen in Hellevoetsluis. Op dit moment zijn we met het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) de voorbereidingen aan het treffen die nodig zijn om de opvang te kunnen bieden. 

Welk schip wordt voor de opvang gebruikt?

De MS De Willemstad wordt in Hellevoetsluis als opvanglocatie gebruikt. Dit is een riviercruiseschip dat plaats biedt aan maximaal 98 personen. 

Hoe lang gaat de opvang duren?

De opvang is voor de duur van twee à drie maanden. Het schip is op 18 november daadwerkelijk in gebruik genomen, het eerste deel van de bewoners is toen gearriveerd. 

Hoe ziet de opvang eruit?

Voor de opvang wordt een riviercruiseschip gebruikt waarop maximaal 98 mensen terecht kunnen. Het COA zal daar de noodopvang bieden. Met het COA wordt afgesproken welke mensen kortdurend opgevangen worden in Hellevoetsluis. Wij vinden het belangrijk dat het alleen vluchtelingen en statushouders zijn. Dat betekent dat er geen plek aangeboden wordt aan asielzoekers die uit veilige landen komen. Ook worden op het schip geen kinderen opgevangen. Het COA vindt een schip een te groot veiligheidsrisico voor kinderen.

Waarom is deze noodopvang nodig?

We hebben in Nederland te maken met een nijpend tekort aan opvangplekken in de bestaande asielzoekerscentra. Dit komt doordat in de asielzoekerscentra nu nog veel statushouders en vluchtelingen wachten op permanente huisvesting in Nederlandse steden en dorpen. Hierdoor is in die centra te weinig plek om de nieuwe asielzoekers op te vangen.

Is Hellevoetsluis de enige gemeente die opvang mogelijk maakt in de regio Rijnmond?

De opvang in Hellevoetsluis is één van de initiatieven in Regio Rijnmond. De gemeenten Brielle, Hellevoetsluis en Westvoorne sluiten daarmee aan bij het initiatief van Rotterdam, Vlaardingen, Nissewaard en Krimpen aan den IJssel om gezamenlijk kleine, tijdelijke opvanglocaties mogelijk te maken. Want als meer gemeenten in onze regio kleinschalige opvangmogelijkheden bieden, kunnen we met elkaar een grote bijdrage leveren om het nijpend tekort aan opvangplekken in bestaande asielzoekerscentra het hoofd te bieden. Ook voorkomen we daarmee de noodzaak van grootschalige (crisis)opvang.

Waar kan ik met vragen terecht?

Vindt u op onze website niet de informatie die u zoekt? Neem dan gerust telefonisch contact op via 14 0181 of mail uw vraag naar opvang@hellevoetsluis.nl