Informatie over het besluit en de locatie

Op deze pagina vindt u vragen en antwoorden over de manier waarop de noodopvang plaatsvindt en waarom we dit besluit hebben genomen.

opvanglocatieWaar is de noodopvang?

De opvang vindt plaats op een riviercruiseschip in de Koopvaardijhaven, ten hoogte van het Land van Paling. 

Welk schip wordt voor de opvang gebruikt?

In eerste instantie werd De MS De Willemstad gebruikt. Sinds 20 mei 2022 verblijven de vluchtelingen op een ander schip: de Liberty Ann. 

Hoe lang gaat de opvang duren?

Het schip is op 18 november 2021 daadwerkelijk in gebruik genomen, het eerste deel van de bewoners is toen gearriveerd. De opvang zou 2 a 3 maanden duren. Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) heeft aan de gemeente gevraagd de opvang te verlengen met drie maanden, tot 18 mei 2022. Het college van B&W heeft daarmee ingestemd. Het schip zou op die datum vertrekken.

Die afspraak werd gemaakt voordat Rusland Oekraïne binnenviel. Dit zorgt voor grote vluchtelingenstromen vanuit Oekraïne naar Europese landen, waaronder Nederland. Het werk van het COA met vluchtelingen uit andere oorlogsgebieden, zoals Syrië, Jemen en Afghanistan, is sindsdien nog moeilijker geworden. Het COA wil met het openhouden van noodopvanglocaties, zoals de opvang op het schip in Hellevoetsluis, de overvolle asielzoekerscentra enigszins ontlasten. Op 20 april 2022 heeft de gemeenteraad ingestemd met verlenging van de noodopvanglocatie tot 18 mei 2023. Hierover gaat de gemeente nu met het COA in gesprek.

Hoe ziet de opvang eruit?

Voor de opvang wordt een riviercruiseschip gebruikt. Het COA zal daar de noodopvang bieden. Met het COA wordt afgesproken welke mensen kortdurend opgevangen worden in Hellevoetsluis. Wij vinden het belangrijk dat het alleen vluchtelingen en statushouders zijn. Dat betekent dat er geen plek aangeboden wordt aan asielzoekers die uit veilige landen komen. Ook worden op het schip geen kinderen opgevangen. Het COA vindt een schip een te groot veiligheidsrisico voor kinderen.

Waarom is deze noodopvang nodig?

We hebben in Nederland te maken met een nijpend tekort aan opvangplekken in de bestaande asielzoekerscentra. Dit komt doordat in de asielzoekerscentra nu nog veel statushouders en vluchtelingen wachten op permanente huisvesting in Nederlandse steden en dorpen. Hierdoor is in die centra te weinig plek om de nieuwe asielzoekers op te vangen.

Is Hellevoetsluis de enige gemeente die opvang mogelijk maakt in de regio Rijnmond?

De opvang in Hellevoetsluis is één van de initiatieven in Regio Rijnmond. De gemeenten Brielle, Hellevoetsluis en Westvoorne sluiten daarmee aan bij het initiatief van Rotterdam, Vlaardingen, Nissewaard en Krimpen aan den IJssel om gezamenlijk kleine, tijdelijke opvanglocaties mogelijk te maken. Want als meer gemeenten in onze regio kleinschalige opvangmogelijkheden bieden, kunnen we met elkaar een grote bijdrage leveren om het nijpend tekort aan opvangplekken in bestaande asielzoekerscentra het hoofd te bieden. Ook voorkomen we daarmee de noodzaak van grootschalige (crisis)opvang.

Waar kan ik met vragen terecht?

Vindt u op onze website niet de informatie die u zoekt? Neem dan gerust telefonisch contact op via 14 0181 of mail uw vraag naar opvang@hellevoetsluis.nl