Veiligheid en leefbaarheid

Op deze pagina vindt u informatie over hoe we omgaan met onderwerpen als veiligheid, overlast en leefbaarheid.

Hoe gaat de gemeente zorgen dat het veilig is rondom de opvang?

De gemeente maakt hierover afspraken met het COA om overlast en onveilige situaties te voorkomen. De eerste drie maanden van de opvang is goed en rustig verlopen. 

Hoe zorgen jullie ervoor dat deze mensen geen overlast gaan geven? 

We weten dat sommige inwoners zich zorgen maken over de mogelijkheid dat deze mensen overlast gaan geven of zelfs crimineel gedrag zouden kunnen hebben. Daar gaan we niet van uit, maar het is wel belangrijk om de gasten goed te informeren over regels die in Nederland en Hellevoetsluis voor iedereen gelden. Het COA zorgt hiervoor en heeft ook huisregels om te zorgen voor een rustig en goed verblijf. Verder is er goed contact met het COA, de politie en handhaving om, mochten er toch problemen ontstaan, deze voortvarend op te pakken. Andersom hebben wij ook een verantwoordelijkheid voor de veiligheid van de vluchtelingen. De eerste drie maanden van de opvang zijn goed en rustig verlopen. Zowel de handhavers als de politie zijn te spreken over hoe de opvang verloopt. Ook vanuit omwonenden krijgen we nauwelijks tot geen klachten. 

Worden de vluchtelingen gescreend of onderzocht?

Na binnenkomst in Nederland worden asielzoekers geïdentificeerd en geregistreerd door de vreemdelingenpolitie en de IND. De Koninklijke Marechaussee onderzoekt eventuele documenten nader. De mensen ondergaan een coronatest, zo nodig een tbc-controle en krijgen een medische intake. De vluchtelingen worden door het COA geregistreerd en zo snel mogelijk gescreend.

Zijn de vluchtelingen die hier komen gevaccineerd tegen corona?

Voor onze gasten geldt hetzelfde als voor iedereen in Nederland: zij hebben het aanbod gekregen om zich te laten vaccineren en kunnen zelf besluiten of ze hier gebruik van maken of niet. Wel hebben zij na aankomst in ons land een coronatest ondergaan.