Acuut gevaar? Bel dan 112!

Als iemand in een crisis raakt en daardoor direct een gevaar vormt voor zichzelf of een ander kan onmiddellijk verplichte psychische zorg worden ingezet. Dit gebeurt meestal nadat de politie iemand heeft meegenomen en naar de crisisopvang heeft gebracht. Een psychiater geeft daarvoor een medische verklaring waarin hij de noodzaak van verplichte zorg onderbouwt. De burgemeester moet dan binnen 18 uur na het inzetten van de verplichte zorg een crisismaatregel nemen.

De burgemeester kan zo mogelijk de betrokkene (laten) horen. Het horen is bedoeld om de betrokkene in de gelegenheid te stellen zijn visie te geven op de verplichte zorg. De burgemeester hoort de betrokkene niet zelf maar laat dit doen door een andere partij. In de regio Rotterdam Rijnmond gebeurt dit door het Centrum voor Dienstverlening. Een betrokkene wordt niet altijd gehoord, bijvoorbeeld als betrokkene niet gehoord wil worden, of wanneer hij niet aanspreekbaar is.