Woonplaatsbeginsel Jeugdwet verandert per 1 januari 2022

Op deze pagina leest u meer over de verandering van de woonplaatsbeginsel Jeugdwet.

Welke gemeente financieel verantwoordelijk is voor de jeugdhulp regelt het woonplaatsbeginsel in de Jeugdwet. Het woonplaatsbeginsel verandert per 1 januari 2022.

Wat gaat er veranderen?

Het nieuwe woonplaatsbeginsel omschrijft de woonplaats van de jongere als de gemeente waarin de jongere direct voorafgaand aan de hulpvraag staat ingeschreven. Dit betekent dat de gemeente waarin de jongere staat ingeschreven de zorg moet vergoeden. Vóór de wetswijziging was de gemeente waarin de verantwoordelijke voor de opvoeding van de jongere woont leidend. De gemeente waar de jongere vandaan komt, is dus verantwoordelijk voor de jongere en voor de kosten van de jeugdhulp. Na de wetswijziging wordt, indien nodig, de verantwoordelijkheid per gemeente overgedragen. Ouders en jongeren merken hier niks van en hoeven niets te regelen, dit regelen de gemeenten onderling met elkaar. 

Waarom deze verandering?

Deze verandering komt door een wetswijziging. De wet wijziging woonplaatsbeginsel Jeugdwet gaat per 1 januari 2022 in. Door deze wet wordt op een andere manier bepaald welke gemeente financieel en inhoudelijk verantwoordelijk is voor de ondersteuning.

Meer informatie vindt u op de website van de Tweede Kamer

Heeft u vragen? Neem dan contact op via 14 0181 of mail naar gemeente@hellevoetsluis.nl.