Persoonsgebonden budget (PGB)

Met een persoonsgebonden budget (pgb) kunt u zelf de zorg inkopen die uw kind nodig heeft. U kunt een pgb aanvragen nadat de gemeente heeft vastgesteld dat u Jeugdhulp nodig heeft. U krijgt dan een aanbod voor Zorg in Natura. Wilt u geen Zorg in Natura? Dan kunt u kiezen voor een pgb.

Wanneer u problemen heeft met de zorg en de omgang met uw kind, dan kunt u bij de gemeente Jeugdhulp aanvragen. Hoe u deze hulp kunt aanvragen leest u op de pagina zo werkt de jeugdhulp in Hellevoetsluis.

Zo werkt het

De gemeente moet eerst vaststellen dat u Jeugdhulp nodig heeft voor uw kind. U krijgt dan een indicatie voor Jeugdhulp waarin we u een aanbod doen voor hulp in de vorm van Zorg in Natura. Op dat moment kunt u kiezen om dit aanbod te accepteren of om een persoonsgebonden budget (pgb) aan te vragen. U moet volgens de Jeugdwet goed aangeven waarom u voor een pgb kiest. Als het pgb wordt toegekend stort de gemeente het bedrag van het pgb op een bankrekening bij de Sociale Verzekeringsbank (SVB). U stuurt alle rekeningen en declaraties naar het SVB. De SVB betaalt deze dan uit aan de zorgverlener. Daarvoor is het noodzakelijk dat u een zorgovereenkomst met uw zorgverlener opstuurt naar de SVB.

Verschil Zorg in Natura en pgb

De gemeente heeft voor alle vormen van Jeugdhulp zorg ingekocht bij verschillende specialisten. De Jeugdconsulent bekijkt met u wat de beste oplossing is voor uw situatie en stelt hulp-en zorgdoelen met u op. Het aanbod dat u van de gemeente krijgt heet Zorg in Natura. U krijgt hiervoor geen factuur of geld, maar rechtstreeks de hulp en ondersteuning die u nodig heeft. Bij een zorgaanbieder van Zorg in Natura heeft u het wettelijk recht om uw eigen wensen over de behandeling van uw kind in te brengen in de vorm van een familiegroepsplan. Zorgaanbieder is verplicht om u die mogelijkheid te bieden. Bij een pgb bepaalt u zelf welke zorgaanbieder u kiest, sluit u zelf contracten af en beheert u een budget dat u uitgeeft aan zorg en ondersteuning die aansluiten bij de hulp-en zorgdoelen.

Verplichtingen pgb

Als gemeente staan wij positief tegenover het gebruik van pgb als u aantoonbaar maakt hoe dat uw kind/gezin beter vooruit helpt dan Zorg in Natura. Een pgb geeft u een aantal verplichtingen. U moet het pgb zelf kunnen beheren. Dat betekent dat u aantoonbaar goed om moet kunnen gaan met geld. U kunt bijvoorbeeld geen schulden hebben en een pgb aanvragen. Verder moet u zelf een contract afsluiten met een zorgaanbieder en wordt u verantwoordelijk voor controle op de kwaliteit van de zorg die geleverd wordt aan uw kind.

Cliëntondersteuning

Het kan verstandig zijn om hulp te vragen van een cliëntondersteuner die met u bekijkt of het pgb goed bij uw past. Hoe u cliëntondersteuning aanvraagt leest u op de pagina cliëntondersteuning.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met een Jeugdconsulent. De Jeugdconsulenten zijn iedere werkdag van 9.00 tot 11.00 uur telefonische bereikbaar via telefoonnummer 14 0181. U kunt ook een e-mail sturen naar indicatiestellers-jeugd@hellevoetsluis.nl.