Persoonsgebonden budget (PGB)

Als uw kind recht heeft op Jeugdhulp en u wilt die hulp graag zelf inkopen, dan kunt u hiervoor een persoonlijk budget (pgb) vragen. De hulp die u inkoopt, moet dan wel voldoen aan de regels die de gemeente voor die hulp stelt.

Verschil Zorg in Natura en pgb

De gemeente heeft voor alle vormen van Jeugdhulp zorg ingekocht bij verschillende specialisten. De Jeugdconsulent bekijkt met u wat de beste oplossing is voor uw situatie. Samen stelt u hulp- en zorgdoelen voor uw kind op. Het aanbod dat u van de gemeente krijgt heet Zorg in Natura. Dat betekent dat u direct hulp en ondersteuning krijgt. De gemeente betaalt de rekeningen. Bij een zorgaanbieder van Zorg in Natura heeft u het recht om uw eigen wensen over de behandeling van uw kind aan te geven in een familiegroepsplan. De zorgaanbieder moet u die mogelijkheid geven.

Bij een pgb bepaalt u zelf welke zorgaanbieder u kiest, sluit u zelf contracten af en beheert u een budget dat u uitgeeft aan zorg en ondersteuning die aansluiten bij de hulp- en zorgdoelen.

Zo werkt het

De gemeente moet eerst vaststellen dat u Jeugdhulp nodig heeft voor uw kind. U krijgt dan een indicatie voor Jeugdhulp waarin we u een aanbod doen voor hulp in de vorm van Zorg in Natura. Op dat moment kunt u kiezen om dit aanbod te accepteren of om een persoonsgebonden budget (pgb) aan te vragen. U moet dan duidelijk aangeven waarom u voor een pgb kiest.

Tip: Iemand anders kan samen met u bekijken of het pgb goed bij u past. Kijk voor meer informatie op de pagina cliëntondersteuning.

Voorwaarden voor een pgb

  • U moet het pgb zelf kunnen beheren. Dat betekent dat u aantoonbaar goed om moet kunnen gaan met geld. U kunt bijvoorbeeld geen schulden hebben en een pgb aanvragen.
  • U moet zelf een contract afsluiten met een zorgaanbieder.
  • U bent zelf verantwoordelijk voor controle op de kwaliteit van de zorg die geleverd wordt aan uw kind.

Betalen met uw pgb

  • Als u het pgb krijgt, stort de gemeente het bedrag van het pgb op een bankrekening bij de Sociale Verzekeringsbank (SVB).
  • U stuurt het contract dat u met uw aanbieder heeft gesloten naar de SVB.
  • U stuurt alle rekeningen van u hulp naar de SVB.
  • De SVB betaalt de aanbieder wat u heeft afgesproken. 

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met een Jeugdconsulent. De Jeugdconsulenten zijn iedere werkdag van 9.00 tot 11.00 uur bereikbaar via telefoonnummer 14 0181. U kunt ook een e-mail sturen naar consulentenjeugd@hellevoetsluis.nl.