Hulp voor uw kind op school

Als uw kind extra ondersteuning op school nodig heeft, kunt u terecht bij de intern begeleider op school. Naast de extra begeleiding en ondersteuning die via school te krijgen is, kan uw school u ook in contact brengen met het gebiedsteam, het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) of de schoolmaatschappelijk werker. Kijk voor meer informatie nog op http://www.steunpuntpassendonderwijs.nl/ of bel het landelijk Steunpunt Onderwijs: 0900-2020065.

Dyslexie

Heeft uw kind moeite met lezen of spellen? Ook daar kan de intern begeleider op school u bij helpen. Uw kind krijgt op school extra leesonderwijs en u wordt als ouder gevraagd extra te oefenen met lezen. School gaat de vorderingen van uw kind in een leerlingdossier bijhouden. Op basis van het leerlingdossier kan school met goedkeuring van ouders in uitzonderlijke gevallen extra behandeling bij de gemeente aanvragen.

Bij 3% van de dyslectische kinderen is er sprake van Ernstige Enkelvoudige Dyslexie. De gemeente vergoedt voor deze kinderen een extra behandeling bovenop de begeleiding die via school wordt ingezet. Het gaat om een intensieve training die ongeveer een jaar duurt. Voor eventuele vragen kunt u bij de school van uw kind terecht.