Hulp bij persoonlijke zorg

Persoonlijke verzorging is de dagelijkse (hygiënische) verzorging van uw kind. Door ziekte of beperking kan uw kind hier extra hulp bij nodig hebben, meer dan leeftijdsgenoten zonder ziekte of beperking.

Men noemt dit ook wel de algemene dagelijkse levensverrichtingen (adl). Denk aan opstaan, douchen, wassen, eten, aankleden en naar het toilet gaan. Bij ernstige beperkingen is uw kind misschien volledig afhankelijk van hulp bij de persoonlijke verzorging. Als u die hulp zelf geeft, is er sprake van mantelzorg (LINK). Vaak is ook professionele zorg mogelijk, bijvoorbeeld van de thuiszorg. 

Hulp bij de verzorging

Hulp bij de verzorging voor kinderen en jongeren tot achttien jaar valt onder de Jeugdwet. De gemeente is hiervoor verantwoordelijk. Als uw kind achttien jaar wordt, valt hulp bij de verzorging onder wijkverpleging. 

Intensieve persoonlijke zorg

Heeft uw kind ernstige beperkingen en daardoor veel persoonlijke zorg nodig? Dan krijgt uw kind misschien een verwijzing voor intensieve kindzorg of voor Wlz-zorg (Wet langdurige zorg).