Jeugdhulp

De gemeente is verantwoordelijk voor alle vormen van jeugdhulp. Soms is een steuntje in de rug nodig bij het opgroeien en/of opvoeden of ontstaan er problemen die nog complexer zijn en meer dan een steuntje in de rug vragen. Klik op een van de onderstaande onderwerpen voor meer informatie.

 • Kindermishandeling en huiselijk geweld

  Denkt u dat er in uw omgeving een kind wordt mishandeld? Neem dan contact op met Veilig Thuis.

 • Opvoeden en opgroeien

  Ouders, kinderen en jongeren tot 23 jaar en professionals kunnen al hun vragen over opgroeien en opvoeden stellen aan het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG).

 • Hulp bij persoonlijke zorg

  Persoonlijke verzorging is de dagelijkse (hygiënische) verzorging van uw kind. Door ziekte of beperking kan uw kind hier extra hulp bij nodig hebben, meer dan leeftijdsgenoten zonder ziekte of beperking.

 • Persoonsgebonden budget (PGB)

  Als uw kind recht heeft op Jeugdhulp en u wilt die hulp graag zelf inkopen, dan kunt u hiervoor een persoonlijk budget (pgb) vragen. De hulp die u inkoopt, moet dan wel voldoen aan de regels die de gemeente voor die hulp stelt.

 • Vertrouwenspersoon Jeugdzorg

  Krijgt u of uw kind Jeugdhulp? En heeft u een vraag of bent u ontevreden over de toegang tot de jeugdzorg of over de jeugdzorg zelf? Dan kunt u contact opnemen met de vertrouwenspersoon jeugdzorg.

 • Jeugdbeschermingsplein Voorne gebruiken

  Het Jeugdbeschermingsplein Voorne (JB-plein) is er voor kinderen van 0-18 jaar waarover zorgen zijn over hun veiligheid en/of ontwikkeling. Als de hulpverlening te weinig verbetering ziet, worden deze kinderen aangemeld bij het JB-plein. De situatie van deze kinderen wordt dan besproken op het JB-plein. 

 • Zorgaanbieders jeugdhulp

  Als u zorg in natura krijgt, dan ontvangt u de ondersteuning van een zorgaanbieder die een contract heeft met de gemeente Hellevoetsluis. U kunt dan uit de volgende zorgaanbieders kiezen:

 • Woonplaatsbeginsel Jeugdwet verandert per 1 januari 2022

  Op deze pagina leest u meer over de verandering van de woonplaatsbeginsel Jeugdwet.