Vragen en antwoorden over groepsvorming

In welke gevallen moeten we 1,5 meter afstand houden van elkaar wanneer is er sprake zijn van groepsvorming?

Met hoeveel mensen mag ik buiten verblijven (groepsvorming)?

Er geldt geen maximumaantal personen waarmee u buiten mag zijn. Wel geldt altijd de 1,5 meter afstand met mensen die niet tot uw huishouden behoren. Vanaf 3 personen kan er op die 1,5 meter worden gehandhaafd. Wordt het op bepaalde locaties te druk, dan kan er worden opgetreden.

Met hoeveel mensen mag ik in mijn huis zijn?

De richtlijn voor bezoek thuis is: maximaal 3 mensen buiten de mensen die in het huis wonen. Onderling moet 1,5 meter afstand worden gehouden.

Bewuste samenkomsten zijn verboden en hier kan een boete voor worden opgelegd. Wat betekent een bewuste samenkomst precies?

Ondanks een versoepeling voor het buiten zijn met meerdere mensen om bijvoorbeeld te sporten, blijven samenkomsten verboden. Denk aan samenkomsten in theaters, cafés, of op terrassen, kermissen of feesten. Dat geldt ook voor bijvoorbeeld rondvaartboten. Als de publieke gezondheid in gevaar komt, kan er dus worden opgetreden, ook als men 1,5 meter afstand houdt.

Kijk voor meer informatie en meer vragen over afstand houden op de website van de rijksoverheid