Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK)

Is uw inkomen sterk gedaald door de coronacrisis, kunt u hierdoor noodzakelijke kosten zoals woonkosten niet meer betalen en komt u niet in aanmerking voor andere regelingen? Dan kan de Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) u misschien helpen.

Woont u in gemeente Hellevoetsluis? Dan kunt u deze ondersteuning sinds 1 april 2021 aanvragen. De TONK gaat met terugwerkende kracht in vanaf 1 januari 2021 en loopt tot en met 30 september 2021.

Om in aanmerking te komen voor de tegemoetkoming TONK zijn er een aantal voorwaarden:

 • Uw inkomen is sterk gedaald door de coronacrisis.
 • U kunt daardoor uw vaste lasten zoals huur of hypotheek niet of niet volledig betalen uit uw gezinsinkomen en ook niet uit het beschikbare vermogen. 
 • Als vermogen geldt alleen uw beschikbaar privévermogen (dus niet het vermogen uit uw onderneming).
 • Uw netto inkomen zonder vakantiegeld is niet hoger dan € 2209,62 per maand voor gehuwden of samenwonenden of € 1771,67 voor alleenstaanden.
 • Is uw inkomen hoger maar bevindt u zich toch in een schrijnende situatie? Ook dan kunt u een aanvraag indienen zodat we kunnen beoordelen of voor u een uitzondering mogelijk is. 

Voor welke kosten in de TONK bedoeld?

 • Hypotheeklasten (aflossing, rente enz.).
 • Huur, als de huur hoger is dan de geldende huurtoeslaggrens. Die huurtoeslaggrens is € 752,33 voor inwoners van 23 jaar en ouder en € 442,46 voor inwoners tot 23 jaar. Is uw huur lager, dan kunt u bij de belastingdienst terecht om huurtoeslag aan te vragen.

Hoe hoog is de financiële ondersteuning?

Het bedrag waar mogelijk voor in aanmerking komt is maximaal € 750,- per maand maar verschilt per situatie. We kijken namelijk eerst hoe hoog uw kosten zijn en wat u zelf bij kunt dragen. U kunt de TONK  aanvragen over de maanden januari t/m september 2021. Als u in aanmerking komt voor ondersteuning via de TONK krijgt u het bedrag over de maanden waarop u recht heeft in één keer uitbetaald. 

Wat zijn de voorwaarden?

Om in aanmerking te komen voor een Tegemoetkoming TONK dienen u en uw eventuele partner1 op 31 januari 2021 dan wel de laatste dag van de maand gedurende de looptijd van de TONK, waarop u verwacht in aanmerking te komen voor de tegemoetkoming TONK in verband met een inkomensterugval, aan een aantal voorwaarden te voldoen:

 • Door de coronacrisis bent u in financiële problemen gekomen en bent u niet meer in staat om de noodzakelijke woonkosten te betalen;
 • U bent (beiden) 18 jaar of ouder;
 • U woont in de periode 1 januari 2021 tot en met 1 oktober 2021 in de gemeente Hellevoetsluis;
 • U kunt voor deze woonkosten geen beroep doen op een andere regeling. 
 • Het eigen vermogen bedraagt niet meer dan: 
  • alleenstaande € 6295,00
  • alleenstaande ouder € 6295,00
  • gehuwd, ongehuwd samenwonend € 12590,00

U bent partners als u:

 • getrouwd of geregistreerd partners bent; of
 • op hetzelfde adres woont en: 
 • samen een huishouden heeft; 
 • ex-echtgenoten of ex-partners bent;
 • samen een kind heeft;
 • u het kind van uw partner heeft erkend of uw partner uw kind heeft erkend; of
 • ergens anders als partners geregistreerd staat, bijvoorbeeld bij de Belastingdienst of als meeverzekerde bij een zorgverzekering.

Hoe vraag ik de TONK aan?

Vul het aanvraagformulier TONK in (met DigiD) 

Gebruikt u de TONK-regeling al? Toch opnieuw aanvragen

De regeling liep oorspronkelijk tot 1 juli maar is verlengd tot 1 oktober. Heeft u al TONK ontvangen? Gebruik dan het aanvraagformulier om uw TONK-aanvraag te verlengen.

Werd uw aanvraag eerder afgewezen? Misschien komt u nu wel in aanmerking!

Heeft u eerder TONK aangevraagd maar werd uw aanvraag afgewezen? De regels zijn aangepast en mogelijk komt u daardoor alsnog in aanmerking. We nemen bijvoorbeeld 31 januari niet meer als vaste peildatum. U kunt zelf aangeven vanaf welke datum in 2021 u denkt in aanmerking te komen voor de regeling. U kunt het formulier gebruiken om opnieuw een TONK-aanvraag te doen.