Wijziging raadscyclus mei in verband met maatregelen coronavirus

De raadscommissie WWR van 6 mei, de raadscommissie ZWO van 7 mei en de raadscommissie AZM van 14 mei komen vanwege het coronavirus te vervallen. Op 14 mei vindt er een voorbereidende raadsvergadering plaats. De vergadering zal plaatsvinden zonder publiek. Indien u wilt spreken dan kunt u uw spreektekst naar de griffie (griffier@hellevoetsluis.nl) toezenden. Uw spreektekst wordt vervolgens beschikbaar gesteld aan de raadsleden. 

De raadsvergadering vindt plaats op 28 mei. Ook die vindt plaats zonder publiek. De vergaderingen op 14 en 28 mei zijn wel zoals gebruikelijk live te volgen via de website (www.hellevoetsluis.notubiz.nl)