Vanaf 29 april: sporten onder voorwaarden weer mogelijk voor jeugd t/m 18 jaar

Tijdens de persconferentie van dinsdagavond 21 april heeft premier Rutte aangegeven dat de meeste maatregelen worden verlengd tot en met 19 mei. Vanaf woensdag 29 april mag de jeugd t/m 18 jaar weer onder voorwaarden gaan sporten in de buitenlucht. In de week vóór 19 mei beoordeelt het kabinet wat er voor de periode daarna nodig is.

Protocol

Het kabinet heeft de gemeenten gevraagd om het opstarten van de sportactiviteiten voor de jeugd te regisseren. Om dat te kunnen doen heeft NOC*NSF (sportbonden) samen met Vereniging Sport en Gemeenten een protocol ‘Verantwoord Sporten’ opgesteld. Dit in afstemming met het ministerie van VWS en het RIVM.

In het protocol wordt er richting gegeven aan de gemeenten en uitvoerende partijen. Er wordt aangegeven hoe te handelen en er worden aandachtspunten meegegeven voor de verdere uitwerking. Daarbij wordt zoveel mogelijk ruimte geboden voor lokaal maatwerk, uiteraard binnen de kaders van het kabinetsbeleid en de richtlijnen van het RIVM.

Ten aanzien van de verantwoordelijkheid geldt dat degene die de sportactiviteiten organiseert en begeleidt, ook de verantwoordelijkheid heeft voor de sportactiviteiten en het handhaven van het protocol. De bestuurlijke handhaving zal door de gemeente Hellevoetsluis gedaan worden.

Opstarten sportactiviteit

Een sportvereniging die een sportactiviteit op wil starten, maakt daarvan een melding met een plan van aanpak bij de gemeente Hellevoetsluis. Het plan van aanpak voldoet minimaal aan de volgende onderdelen: Het plan van aanpak kunt u opstellen aan de hand van het meegestuurde protocol.

1.    Wanneer wilt u de sportactiviteiten starten?
2.    Waar worden de sportactiviteiten georganiseerd?
3.    Wie organiseert de sportactiviteiten en wie is aanspreekpunt en coronaverantwoordelijke (naam, telefoonnummer en e-mail)?
4.    Hoe en welke regels worden er gecommuniceerd naar de deelnemers?
5.    Welke hygiënische maatregelen worden er genomen?
6.    Hoe is de routing op het terrein (met inachtneming van de 1,5 meter regel)?
7.    Waar worden de hygiëne regels opgehangen (advies: ingang en sportveld)?

Extra handvatten staan in het protocol ‘Verantwoord Sporten’ van NOC*NSF.

Compensatieregeling 

Vereniging Sport en Gemeenten (VSG), NOC*NSF zijn samen met de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) en gemeenten bezig met het opstellen van een brede compensatieregeling voor sport, cultuur en welzijn. Meer informatie hierover verwachten wij binnenkort. 

Meer informatie

Voor meer informatie over ‘sporten tijdens de coronacrisis’ verwijzen wij naar de websites van NOC*NSF, Vereniging Sport en Gemeenten en het RIVM.