Tijdelijke huurcompensatie gemeentelijke eigendommen (vanwege Covid-19)

Door de gemeenteraad is, in de raadsvergadering van 27 mei 2021, unaniem besloten budget beschikbaar te stellen voor de afhandeling van de verzoeken van deze privaatrechtelijke contractpartijen van de gemeente.

Huurcompensatie kan worden aangevraagd door organisaties/bedrijven die op basis van een overeenkomst opstallen, grond en/of ligplaatsen van de gemeente Hellevoetsluis huren voor bedrijfsmatig gebruik. Het uitgangspunt is over te gaan tot eenmalige kwijtschelding (dan wel het niet innen en/of terugbetalen) van de contractuele, financiële verplichtingen aan huur, erfpachtcanon en/of havengeld over maximaal de periode januari tot en met maart 2021. Door het digitale aanvraagformulier in te vullen kunt u een verzoek doen bij de gemeente. Uw verzoek dient uiterlijk op 1 augustus 2021 bij de gemeente ingediend te worden.

Vraag huurcompensatie aan