Nieuwe noodverordening Rotterdam-Rijnmond per 1 juli

Vanaf woensdag 1 juli 2020 geldt een nieuwe noodverordening in de regio Rotterdam-Rijnmond. Deze noodverordening vervangt de versie van 15 juni. Hiermee wordt regionaal invulling gegeven aan de landelijk bepaalde regels en versoepelingen. De noodverordening is nodig om te zorgen dat de maatregelen om het coronavirus te beperken ook gehandhaafd kunnen worden.

Er zijn meerdere versoepelingen doorgevoerd op vlak van samenkomst, horeca, onderwijs, vervoer en sport. Het uitgangspunt blijft: geef elkaar de ruimte en geef corona geen kans. Zo proberen we verspreiding en een eventuele tweede golf van het virus te voorkomen. Voor alle wijzigingen verwijzen we naar de noodverordening op de website rijnmondveilig.nl.