Nieuwe noodverordening Rotterdam-Rijnmond per 10 augustus

Vanaf 10 augustus 2020 geldt een nieuwe noodverordening in de regio Rotterdam-Rijnmond. Deze noodverordening vervangt de versie van 5 augustus. Hiermee wordt regionaal invulling gegeven aan de landelijk bepaalde regels. De noodverordening is nodig om te zorgen dat de maatregelen om het coronavirus te beperken ook gehandhaafd kunnen worden.

Ten opzichte van de vorige noodverordening zijn er enkele aanscherpingen en aanpassingen opgenomen. Dat betreft maatregelen voor de horeca, maatregelen voor introductie-activiteiten voor studenten en sluiting van gebieden en locaties waar meerdere besmettingen of clusters van bestemmingen zijn vastgesteld.

Het uitgangspunt blijft: geef elkaar de ruimte, houd 1,5 meter afstand en mijd drukte. Zo proberen we verdere besmettingen en verspreiding van COVID-19 te voorkomen.

Voor alle wijzigingen verwijzen we naar de noodverordening op de website rijnmondveilig.nl.