Gedeeltelijke lockdown om besmettingen terug te dringen

Het coronavirus heeft te veel ruimte gekregen om zich opnieuw te verspreiden. Het kabinet heeft daarom op dinsdag 13 oktober besloten dat er strengere maatregelen nodig zijn die ervoor moeten zorgen dat het aantal besmettingen daalt. Door op die plaatsen in te grijpen waar het risico op overdracht van het virus het grootst is. Door het aantal contactmomenten en reisbewegingen te beperken, mensen te ondersteunen bij het kunnen naleven van de basisregels en striktere handhaving. Lees meer over de maatregelen op de website van de Rijksoverheid en Rijnmond Veilig: 

Rijksoverheid over corona

Rijnmondveilig
 

coronamaatregelen 13 oktober 2020