De scholen zijn weer begonnen – aandacht voor RIVM maatregelen en protocollen

De scholen zijn weer begonnen. Kinderen en ouders hebben reikhalzend uitgekeken naar dit moment. Alle scholen in Hellevoetsluis, basisscholen en scholen voor het voortgezet onderwijs, hebben veel aanpassingen gedaan om ervoor te zorgen dat de richtlijnen van het RIVM gevolgd worden. Dat niet iedere school dit op dezelfde manier heeft gedaan is voor de hand liggend, niet iedere school of gebouw is immers hetzelfde. Zij doen echter in alle gevallen hun uiterste best om aan alle voorgeschreven protocollen te voldoen.

Mondkapjes
Voor de basisscholen geldt dat er, door zowel leerlingen als leerkrachten, geen mondkapjes worden gedragen. Over het dragen van mondkapjes in het voorgezet onderwijs is de laatste tijd veel geschreven. Vanuit de Rijksoverheid wordt aangegeven dat er geen noodzaak is toe is. Toch adviseert een aanzienlijk deel van de scholen in Nederland hun leerlingen om in bepaalde situaties mondkapjes te dragen. Zo ook de scholen voor voorgezet onderwijs in Hellevoetsluis. De maatregelen kunnen per school enigszins verschillen, maar ze zijn er allemaal op gericht om de verspreiding van het virus zoveel mogelijk te beperken. 

Ventilatie op de scholen
Goede ventilatie en een gezond binnenklimaat zijn uiteraard belangrijk. Uit adviezen van het RIVM blijkt dat er op dit moment geen reden is om wat betreft de ventilatie in gebouwen af te wijken van eisen waar scholen aan moeten voldoen. Deze eisen zijn vastgelegd in bijvoorbeeld het Bouwbesluit van een school of het Arbobesluit van een school. Wel adviseert het RIVM enkele zaken voor wat betreft de ventilatie op scholen. Alle scholen hebben hier aandacht voor en uiteraard verschillen ook hier de maatregelen per school. De scholen zijn daarnaast gevraagd om voor 1 oktober te checken of zij voldoen aan de gestelde eisen van de ventilatie. Na 1 oktober zullen misschien nog andere maatregelen genomen moeten worden. 

Thuisquarantaine
Leerlingen ouder dan 12 jaar die in een gebied zijn geweest met code rood of oranje, worden dringend verzocht om 10 dagen thuis in quarantaine te blijven. Leerlingen van 4 tot 12 jaar mogen wel naar school, de kinderopvang, buitenschoolse opvang en meedoen aan sportactiviteiten. Zij blijven alleen thuis bij gezondheidsklachten. De ouders van de leerlingen wordt verzocht deze periode niet op het schoolplein of in de school te komen.

De GGD heeft een voor ieder soort onderwijs een stappenplan gemaakt. Hierin wordt duidelijk gemaakt wat er precies wordt gedaan of wat u zelf kunt doen bij constatering van een corona besmetting. 
De adviezen van de GGD over de opvang en scholen vindt u op de website van de GGD Rotterdam Rijnmond.


Samen zet het onderwijs in Hellevoetsluis zich in op deze manier de verspreiding van het virus tegen te gaan.  #samen tegen corona