Basisscholen en kinderopvang weer open

Scholen in het basisonderwijs, inclusief het speciaal (basis)onderwijs, de dag- en gastouderopvang zijn weer open sinds maandag 11 mei. In Hellevoetsluis gaan de basisschoolkinderen de komende weken verdeeld in twee groepen deels naar school. En deels krijgen ze ook nog thuis onderwijs. Alle scholen hebben passende maatregelen getroffen om te voldoen aan de richtlijnen van het Rivm.

Wethouder Hans van der Velde (onderwijs) heeft veel respect voor het personeel van de scholen en de opvanglocaties: “De afgelopen maanden is enorm veel flexibiliteit gevraagd van medewerkers: om kinderen van mensen met cruciale beroepen en kwetsbare kinderen op te blijven vangen en daarnaast om alle kinderen thuisonderwijs te geven. Dat was een grote omschakeling. Nu de scholen onder voorwaarden weer open gaan vergt het opnieuw veel aanpassingen van medewerkers, de leerlingen en de ouders. Ik kan me voorstellen dat het aan de ene kant heel leuk is om elkaar weer te zien en een klein beetje terug te kunnen naar een normalere situatie. Aan de andere kant kan het misschien ook spannend zijn, omdat we nog steeds in een tijd leven waarin het coronavirus niet weg is. Ik wens alle medewerkers van de Hellevoetse basisscholen en kinderopvanglocaties en alle kinderen heel veel succes en plezier de komende weken. En ik vraag alle ouders zich te houden aan de richtlijnen van het RIVM en de school. Alleen samen krijgen we corona onder controle.”