Corona hulpinitiatieven

Op deze pagina vindt u een overzicht van een aantal verschillende noodfondsen en corona hulpinitiatieven.

1. Rabobank noodfonds

Voor verenigingen heeft Rabobank het 'Noodfons voor verenigingen'. https://www.rabobank.nl/lokale-bank/rabobank-cooperatief-fonds-voor-verenigingen-stichtingen-en-maatschappelijke-initiatieven/

Ook biedt de Rabobank een webinar 'Financieel gezond de coronacrisis door'. U kunt zich hiervoor aanmelden via deze link: https://communicatieshop.rabobank.nl/publicdata/Mail/a2668999-d73b-43e0-b3f0-9c1e0acd4fbf/viewonline.html

2. KVK Coronaloket

Het coronavirus raakt alle sectoren. Bij het KVK Coronaloket kun je terecht met al je vragen.

3. TOZO

Zelfstandig ondernemers kunnen gebruik maken van de TOZO (Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandig Ondernemers): https://krijgiktozo.nl/

4. Kleine coronahulp

Dit initiatief van een aantal fondsen ondersteunt kleine buurtinitiatieven op het gebied van bijvoorbeeld eenzaamheid, opvang dak en –thuislozen en voedselvoorziening. Kijk op https://www.kleinecoronahulp.nl/

5. Samen sterk voor kwetsbare kinderen

Door het coronavirus zitten alle kinderen en gezinnen noodgedwongen thuis. De structuur van school valt weg en ook veel sociale contacten. Dat kan zorgen voor spanningen. Voor kinderen die thuis niet veilig zijn, is de situatie nóg moeilijker. Daarom een speciaal crisisfonds. Om kwetsbare kinderen in deze ingrijpende periode te helpen. Kijk op https://samensterkvoorkwetsbarekinderen.nl/

6. Hulp voor inloophuizen

Netwerk DAK opende een Noodfonds voor 100.000 mensen in de knel door de corona maatregelen. Voor individuele hulp zoals extra eten doordat de voedselbank wegviel, doe-pakketten, extra telefoonkaarten. Maar ook om extra activiteiten te organiseren in tijden van isolement. Kijk op www.netwerkdak.nl

7. MAEX

MAEX biedt fondsen, bedrijven en overheden inzicht in de waarde en behoeften van maatschappelijke initiatieven en instrumenten om maatschappelijke impact te genereren. Voor maatschappelijke initiatieven biedt MAEX hun impact en behoefte zichtbaar te maken en biedt mogelijkheden om initiatieven te versterken. https://maex.nl/#/home

8. Tablets voor ouderen

De website www.helpdigitaal.nl is de plek waar (geld voor) tablets voor ouderen in zorginstellingen wordt ingezameld. Helpdigitaal biedt zorginstellingen een android tablet met SIMkaart aan waarmee via Whatsapp bewoners weer verbonden worden met hun dierbaren.
Dit is gratis voor de duur van de coronacrisis. https://helpdigitaal.nl/

9.    Burenfonds van haven doet extra ‘coronadonatie’

Het DeltaPORT Donatiefonds, het ‘burenfonds van de haven’, stelt vijfenzeventig duizend euro beschikbaar voor projecten die direct verband houden met de gevolgen van het coronavirus. Het aanvragen van een donatie is voorbehouden aan organisaties in het werkgebied van het fonds en zijn welkom via info@deltaportdonatiefonds.nl. Zie ook: https://www.deltaportdonatiefonds.nl/


Meer initiatieven

Inmiddels zijn veel organisaties en mensen initiatieven gestart om de kwetsbaarsten in onze samenleving te ondersteunen in deze moeilijke tijd. Daarnaast zijn er verschillende initiatieven met leuke ideëen en suggesties om de tijd, die je noodgedwongen thuis doorbrengt, zo leuk mogelijk te maken. Benieuwd? Via deze link vind u nog meer initiatieven en: https://zorgsubsidiekalender.nl/corona-crisis-updates-van-fondsen/