Corona hulpinitiatieven

Op deze pagina vindt u een overzicht van verschillende noodfondsen en corona hulpinitiatieven.

1. Rabobank noodfonds voor verenigingen

Voor verenigingen heeft Rabobank het 'Noodfons voor verenigingen'

2. KVK Coronaloket

Het coronavirus raakt alle sectoren. Bij het KVK Coronaloket kun je terecht met al je vragen.

3. TOZO

Zelfstandig ondernemers kunnen gebruik maken van de TOZO (Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandig Ondernemers)

4. Kleine coronahulp

Dit initiatief van een aantal fondsen ondersteunt kleine buurtinitiatieven op het gebied van bijvoorbeeld eenzaamheid, opvang dak en –thuislozen en voedselvoorziening. Kijk voor meer informatie op www.kleinecoronahulp.nl

5. Samen sterk voor kwetsbare kinderen

Door het coronavirus moeten alle kinderen en gezinnen thuisblijven. De structuur van school valt weg en ook veel sociale contacten. Dat kan zorgen voor spanningen. Voor kinderen die thuis niet veilig zijn, is de situatie nóg moeilijker. Daarom is er een speciaal crisisfonds. Om kwetsbare kinderen in deze ingrijpende periode te helpen. Kijk voor meer informatie op samensterkvoorkwetsbarekinderen.nl

6. Hulp voor inloophuizen

Netwerk DAK opende een Noodfonds voor 100.000 mensen in de knel door de corona maatregelen. Voor persoonlijke hulp zoals extra eten doordat de voedselbank wegviel, doe-pakketten, extra telefoonkaarten. Maar ook om extra activiteiten te organiseren in tijden van isolement. Kijk voor meer informatie op www.netwerkdak.nl.

7. MAEX

MAEX biedt fondsen, bedrijven en overheden inzicht in de waarde en behoeften van maatschappelijke initiatieven en instrumenten om maatschappelijke invloed te hebben. Voor maatschappelijke initiatieven maakt MAEX hun invloed en behoefte zichtbaar biedt MAEX mogelijkheden om plannen sterker te maken. Kijk voor meer informatie op maex.nl

8. Tablets voor ouderen

De website www.helpdigitaal.nl is de plek waar (geld voor) tablets voor ouderen in zorginstellingen wordt ingezameld. Helpdigitaal biedt zorginstellingen een android tablet met SIMkaart. Zo kunnen bewoners via Whatsapp weer contact hebben met hun dierbaren. Deze hulp is gratis voor de duur van de coronacrisis.

9.    Burenfonds van haven doet extra ‘coronadonatie’

Het DeltaPORT Donatiefonds, het ‘burenfonds van de haven’, stelt € 75.000 beschikbaar voor projecten die te maken hebben met de gevolgen van het coronavirus. Organisaties in het werkgebied van het fonds kunnen een bijdrage aanvragen. Stuur dan een e-mail naar info@deltaportdonatiefonds.nl. Kijk voor meer informatie op www.deltaportdonatiefonds.nl

Meer hulp en ideeën

Veel organisaties en mensen proberen de meest kwetsbare mensen in onze samenleving te helpen in deze moeilijke tijd. Ook zijn er veel tips en ideëen om de tijd die je thuis moet blijven, zo leuk mogelijk te maken. Benieuwd? Kijk voor meer informatie op zorgsubsidiekalender.nl