Gemeentehuis vanaf 23 maart gesloten voor publiek

19 maart 2020 - Om de verspreiding van het Corona-virus tegen te gaan, heeft de gemeente de dienstverlening en openingstijden aangepast.

In verband met het coronavirus heeft de regering de oproep gedaan om zoveel mogelijk thuis te werken. Om de dienstverlening voor de inwoners van Hellevoetsluis zo goed mogelijk door te laten lopen, werken veel medewerkers van het gemeentehuis vanuit huis. Zo kunnen we, ondanks de beperkingen, onze inwoners zo goed mogelijk blijven bedienen.

Gemeentehuis vanaf maandag 23 maart gesloten voor publiek

Het gemeentehuis is met ingang van maandag 23 maart 2020 tot en met in ieder geval 6 april 2020 gesloten voor publiek. Dit geldt dus ook voor de loketten van Burgerzaken en Werk Inkomen en Zorg. Inwoners met een urgente vraag of verzoek kunnen eventueel op afspraak terecht in het gemeentehuis. Een afspraak kunt u telefonisch maken via 14 0181. Digitaal een afspraak maken is niet meer mogelijk. Wij blijven op doordeweekse dagen telefonisch bereikbaar van 08.00 uur - 16.00 uur.

Heeft u een urgente vraag of verzoek?

Neem dan contact op met het Klantcontactcentrum via 14 0181. Een medewerker van de gemeente helpt u verder. 

Komt u op afspraak naar het gemeentehuis?

Dan vragen wij u om ruim afstand te houden (ca. 1.5 meter) van de balies om mogelijke besmetting te voorkomen. Heeft u last van verkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts? Dan vragen wij u om uw bezoek aan het gemeentehuis uit te stellen totdat de gezondheidsklachten voorbij zijn.

Verder gelden nog steeds de volgende afspraken

  • Medewerkers van de gemeente schudden voorlopig geen handen.
  • Heeft u een afspraak op het gemeentehuis en heeft u ziekteverschijnselen van het coronavirus (hoesten, koorts, kortademigheid)? Dan verzoeken wij u de afspraak telefonisch via 140181 of per mail via gemeente@hellevoetsluis.nl af te zeggen en een nieuwe afspraak te maken zodra u hersteld bent. 
  • Onze medewerkers van de afdeling Werk, Inkomen en Zorg leggen voorlopig alleen bij uitzondering huisbezoeken af. In plaats daarvan houden zij zoveel mogelijk telefonisch of digitaal contact.