Corona-informatie

Op deze pagina vindt u actuele informatie over corona-maatregelen, testen, vaccineren en financiële tegemoetkomingen.

Landelijke en regionale coronamaatregelen

Basisadviezen tegen verspreiding coronavirus

Vaccineren

U bent de enige die kan beslissen of u zich laat vaccineren tegen corona. Daarom is het belangrijk dat uw informatie over coronavaccinatie klopt. Laat u goed informeren en gebruik daarvoor verschillende bronnen. Heeft u vragen over het vaccin, de vaccinatiestrategie of de planning? Kijk kan op de website van de Rijksoverheid: www.coronavaccinatie.nl of bel naar 0800 - 13 51. Ook op de website van GGD Rotterdam-Rijnmond vindt u informatie over vaccineren. 

Testen

Heeft u klachten die passen bij het coronavirus en wilt u zich laten testen? U kunt zich laten testen bij verschillende testlocaties. Er zijn momenteel drie verschillende soorten testlocaties. 

  • Op www.coronatest.nl kunt u een afspraak maken voor een GGD testplaats in de buurt. Deze test is gratis.
  • Bij een commerciële testlocatie worden sneltesten gebruikt om te controleren of u corona heeft of niet. Deze testen worden tegen betaling uitgevoerd. Een afspraak maken kan via: https://spoedtest.nl/hellevoetsluis/
  • Heeft u een coronatoegangsbewijs voor toegang tot een activiteit of evenement? Dan kunt u zich gratis laten testen bij Hestia testservice, Brasem 32, 3225 AJ Hellevoetsluis. Een afspraak maken kan via: https://www.testenvoortoegang.org/

Tegemoetkoming vaste lasten 

Alle ondernemers met minimaal 30% omzetverlies kunnen voor het 1e kwartaal van 2022 TVL-subsidie aanvragen voor hun vaste bedrijfslasten. Vanwege de impact van coronamaatregelen heeft het kabinet besloten om TVL nog eenmaal te verlengen tot en met maart 2022. TVL Q1 2022 is vanaf 28 februari 2022, 09:00 uur aan te vragen bij RVO. De aanvraagperiode sluit op donderdag 31 maart 2022, 17:00 uur. Kijk voor meer informatie op de website van de Rijksoverheid.

Huurcompensatie

Huurcompensatie kan worden aangevraagd door organisaties/bedrijven die op basis van een overeenkomst opstallen, grond en/of ligplaatsen van de gemeente Hellevoetsluis huren voor bedrijfsmatig gebruik. Het uitgangspunt is over te gaan tot eenmalige kwijtschelding (dan wel het niet innen en/of terugbetalen) van de contractuele, financiële verplichtingen aan huur, erfpachtcanon en/of havengeld over maximaal de periode januari 2021 tot en met december 2021. Door het digitale aanvraagformulier in te vullen kunt u een verzoek doen bij de gemeente. Uw verzoek dient uiterlijk op 1 april 2022 bij de gemeente ingediend te worden.

Vraag huurcompensatie aan